Länk till startsidan
Sök

Tjänstgöringsintyg, tjänstgöringsbetyg och arbetsgivarintyg

Har en medarbetare valt att gått vidare i karriären? Vad bör man tänka på när man skriver ett tjänstgöringsintyg eller ett tjänstgöringsbetyg? Vad är skillnaden mellan dessa och vad ska de innehålla för uppgifter?

Tjänstgöringsintyg

Tjänstgöringsintyg skrivs av arbetsgivaren vid kortare anställning. Ofta är det då inte möjligt att lämna något egentligt vitsord. Intyget kommer då att bara innehålla uppgifter om anställningstid och arbetsuppgifter. En anställd har rätt att välja att endast få ett intyg om den anställde så begär.

Tjänstgöringsbetyg

Tjänstgöringsbetyg innehåller omdömen och skrivs normalt vid längre anställning. Arbetsgivaren är skyldig att skriva tjänstgöringsbetyg om den anställde begär det.

Arbetsgivarintyg

Arbetstagare som har för avsikt att ansöka om arbetslöshetsersättning behöver ett så kallat arbetsgivarintyg från arbetsgivaren. Arbetsgivaren är skyldig att på begäran fylla i ett arbetsgivarintyg enligt 47 § lagen om arbetslöshetsförsäkring. Intyget är en fastställd blankett som ska undertecknas av arbetsgivaren eller av en representant för arbetsgivaren. Intyget ska bland annat specificera de senaste 12 månaderna där den sökande utfört arbete och ska innehålla anställningsperioder och anledningen till varför anställningen upphörde.

Kollektivavtalen

Observera att kollektivavtalen för tjänstemän inom industriföretagsområdet innehåller regler om rätten att erhålla tjänstgöringsbetyg. Detta ska ange anställningstid, arbetsuppgifter samt, om arbetstagaren så önskar, vitsord beträffande hur arbetet utförts. Betyget ska lämnas inom en vecka från det arbetstagaren begärt att få betyget.

Även om inte kollektivavtalet innehåller någon regel om skyldighet för arbetsgivaren att utfärda intyg eller betyg anses en sådan ändå finnas enligt allmänna rättsgrundsatser. Den anställde anses också ha rätt att själv välja mellan att få ett enkelt intyg eller ett betyg med omdömen. En arbetsgivare som vägrar utfärda betyg eller intyg kan åläggas att göra detta av domstol. 

| Fler
Industriarbetsgivarna Våra förbund Branschorganisationer Material Nyheter Rådgivning Kontakt

Om oss
Vilka vi är 

Skogsindustrierna
Stål och Metall
SVEMEK
GAF

SveMin
Jernkontoret
Skogsindustrierna

Kollektivavtal
Blanketter
SVEMEKs
Personal-
handbok

Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Arbetsgivarinformation
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

Telefonrådgivning
Internetrådgivning

Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB
Orgnr: 556625-8389
Kungsträdgårdsgatan 10
Box 1721, 111 87 Stockholm
Växel: 08-762 67 55 
info@industriarbetsgivarna.se