Länk till startsidan
Sök

Basbelopp 2013

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet, det förhöjda prisbasbeloppet samt inkomstbasbeloppet för 2013.

Prisbasbeloppet för år 2013 har beräknats till 44 500 kronor vilket motsvarar en höjning 500 kr jämfört med 2012.

Regeringen har uppdragit åt Statistiska centralbyrån (SCB) att utifrån bestämmelserna i Socialförsäkringsbalken beräkna prisbasbelopp. Beräkningarna ska göras med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex.

Prisbasbeloppet för år 2013 har beräknats till 44 500 kronor vilket motsvarar en höjning 500 kr jämfört med 2012. Beloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet.

Det förhöjda prisbasbeloppet för år 2013 har beräknats till 45 400 kronor. Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av tilläggspension.

Inkomstbasbeloppet har beräknats till 56 600 kronor. Det är en höjning med 2 000 kronor. Inkomstbasbeloppet används bland annat för att beräkna gränsen för hur höga inkomster som ligger till grund för allmän pension. Det används också inom den kollektivavtalade pensionen för att fastställa gränser för premienivåerna.

| Fler

Kontakt

BM-MON083015.JPGIndustriarbetsgivarna

Rådgivning
08-762 67 70
Skicka e-post
Industriarbetsgivarna Våra förbund Branschorganisationer Material Nyheter Rådgivning Kontakt

Om oss
Vilka vi är 

Skogsindustrierna
Stål och Metall
SVEMEK
GAF

SveMin
Jernkontoret
Skogsindustrierna

Kollektivavtal
Blanketter
SVEMEKs
Personal-
handbok

Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Arbetsgivarinformation
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

Telefonrådgivning
Internetrådgivning

Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB
Orgnr: 556625-8389
Kungsträdgårdsgatan 10
Box 1721, 111 87 Stockholm
Växel: 08-762 67 55 
info@industriarbetsgivarna.se