Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Tidplan för avtalsförhandlingarna

Början av november 2016
Facken inom industrin presenterar sin avtalsplattform

21 december 2016
Avtalskraven växlas mellan Industriarbetsgivarnas och dess motparter

Januari – februari 2017
Förhandlingar pågår

Februari 2017
Yrkanden utväxlas gällande SVEMEKs avtal, det så kallade blå och gröna avtalet samt avtal för byggnadsämnes- och buteljglasindustrin

Mars 2017
Opartiska ordföranden (OpO) tar över förhandlingarna om parterna inte har träffat avtal (enbart för Industriavtalets parter). Avtalförhanlingar påbörjas för SVEMEKs avtal, det så kallade blå och gröna avtalet samt avtal för byggnadsämnesindustrin och buteljglasindustrin

31 mars 2017 - avtal från Avtalsrörelsen 2016 - löper ut, vilket inkluderar följande avtal:
Massa och Papper: Ledarna, Pappers, Sveriges Ingenjörer och Unionen
Stål och Metall: IF Metall, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen
Sågverk: GS, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen
Gruvor: IF Metall, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen
BÄF: Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen

31 maj 2017 - avtal från Avtalsrörelsen 2016 - löper ut, vilket inkluderar följande avtal:
SVEMEK: IF Metall, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen
Stål och Metall: Det blå och gröna avtalen med SEKO och IF Metall som motparter
BÄF - Byggnadsämesavtalet och Buteljglasavtalet: IF Metall