Länk till startsidan
Sök

Det här medför ett medlemskap för dig som arbetsgivare

Förutom stöd och hjälp i rollen som arbetsgivare innebär medlemskapet anslutning till kollektivavtal.
(Se mer under rubriken "Det här ingår i medlemsskapet".)

Kollektivavtalen sluts med sikte på att skapa så stor flexibilitet som möjligt så att avtalet kan anpassas till varje företags verksamhet och egna förutsättningar.

Kollektivavtalen utgör ofta en utgångspunkt för företagets egna personalhandbok och innebär att alla viktiga regler samlas på ett ställe. Det blir också lättare att tillämpa arbetsrättsliga lagar som Lag om anställningsskydd, Lag om medbestämmande i arbetslivet, semesterlagen och arbetstidslagen.

Kollektivavtalet medför en skyldighet för arbetsgivaren att teckna försäkringsavtal för alla anställda. Läs mer om försäkringarna på Svenskt Näringsliv Försäkringsinformations hemsida.

| Fler

Kontakt

Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB
Kungsträdgårdsgatan 10
Box 1721
111 87 Stockholm
Telefon växel: 08-762 67 55
Fax: 08-678 02 10
E-post: info@industriarbetsgivarna.se

Industriarbetsgivarna Våra förbund Branschorganisationer Material Nyheter Rådgivning Kontakt

Om oss
Vilka vi är 

Skogsindustrierna
Stål och Metall
SVEMEK
GAF

SveMin
Jernkontoret
Skogsindustrierna

Kollektivavtal
Blanketter
SVEMEKs
Personal-
handbok

Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Arbetsgivarinformation
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

Telefonrådgivning
Internetrådgivning

Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB
Orgnr: 556625-8389
Kungsträdgårdsgatan 10
Box 1721, 111 87 Stockholm
Växel: 08-762 67 55 
info@industriarbetsgivarna.se