Länk till startsidan
Sök

Kostnad för medlemskap

Hur stor avgiften blir beror på vilket förbund du går med i samt hur stort ditt företag är.

Serviceavgift till Industriarbetsgivarna är 0,114 procent av företagets lönesumma, lägst 1 900 kronor.

Medlemsavgiften till våra förbund varierar något:

Stål och Metall Arbetsgivareförbundet: Ingen medlemsavgift.
SVEMEK: 0,02 procent av företagets lönesumma.
Gruvornas Arbetsgivareförbund (GAF): Ingen medlemsavgift.
Medlemsskap  i GAF innebär också medlemskap i branschförbundet SveMin.
Medlems- och serviceavgift i SveMin. Läs om SveMins avgifter här.
Föreningen Sveriges Skogsindustrier: 0,04 procent av företagets lönesumma. 
Läs mer under fliken till vänster om medlemskap i Skogsindustrierna.

Medlemskap i något av ovanstående förbund medför även ett medlemskap i Svenskt Näringsliv.

Årsavgift till Svenskt Näringsliv:
Årsavgiften till Svenskt Näringsliv är 0,09 procent av företagets lönesumma minus 500 000 kronor. Lägsta årsavgiften är 500 kronor. Årsavgiften för företag med fler än 249 årsanställda eller företag som ingår i en koncern med fler än 249 anställda är 0,07 procent av summan av företagets lönesumma och rörelseresultat efter avskrivningar. Rörelseresultatet ska vara positivt för att räknas med och begränsas till belopp motsvarande lönesumman.

Hälften av årsavgiften faktureras i mars och hälften i september. Samtliga avgifter faktureras av Svenskt Näringsliv Service AB och betalas från och med inträdesmånaden.

| Fler

Kontakt

Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB
Kungsträdgårdsgatan 10
Box 1721
111 87 Stockholm
Telefon växel: 08-762 67 55
Fax: 08-678 02 10
E-post: info@industriarbetsgivarna.se

Industriarbetsgivarna Våra förbund Branschorganisationer Material Nyheter Rådgivning Kontakt

Om oss
Vilka vi är 

Skogsindustrierna
Stål och Metall
SVEMEK
GAF

SveMin
Jernkontoret
Skogsindustrierna

Kollektivavtal
Blanketter
SVEMEKs
Personal-
handbok

Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Arbetsgivarinformation
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

Telefonrådgivning
Internetrådgivning

Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB
Orgnr: 556625-8389
Kungsträdgårdsgatan 10
Box 1721, 111 87 Stockholm
Växel: 08-762 67 55 
info@industriarbetsgivarna.se