Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Fördjupningskurs arbetsmiljö - arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

En halvdagskurs om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar med fokus på rehabiliteringsansvaret.
Utrymme ges för diskussion och grupparbete.

Syfte

Syftet med kursen är att ge dig kunskap om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och de lagar som styr den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.
Vi kommer att belysa de organisatoriska förutsättningarnas betydelse för att förebygga ohälsa och lyckas med rehabiliteringsarbetet.

Mål

Kursen ska öka din trygghet i rehabiliteringsarbetet och stärka dina kunskaper om såväl de olika åtgärder arbetsgivaren är skyldig att vidta inom ramen för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, som de olika aktörernas roller i rehabiliteringen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla inom företaget som hanterar sjukskrivnings- och rehabiliteringsfrågor eller bara vill lära sig mer i ämnet.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.

Kursens upplägg

Lärarledd undervisning varvad med frågor, diskussioner och grupparbeten.

Ur innehållet

  • Lagar och regler som styr arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
  • De olika aktörernas roller i rehabiliteringsarbetet
  • Vad händer om rehabiliteringen inte lyckas?

Omfattning

En halvdag, kl 12.00-16.30
Dagen börjar med gemensam lunch kl 12.00. Kursstart kl 13.00
Obs, ange om du inte deltar på lunchen!
 

Pris

1 450 kr/deltagare exkl. moms
Lunch samt material ingår

Anmäl dig här nedan