Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Fördjupningskurs i Arbetsrätt

Kursen är en fördjupningskurs i arbetsrätt, fördelat på två dagar.
Du väljer själv om du vill gå båda dagarna eller endast en av dagarna.

 

Dag 1
Kursen behandlar de regler som arbetsgivaren har att iaktta vid organisationsförändringar som leder till arbetsbristuppsägningar.
Utrymme ges för diskussioner och grupparbeten

Dag 2
Kursen behandlar de regler som arbetsgivaren har att beakta vid uppsägning av personliga skäl samt avskedanden. Utrymme ges för diskussioner och grupparbeten

Syfte
Syftet med kursen är att ge dig kunskap om
- MBL:s regler om förhandlingsskyldighet
- Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet
- LAS regler om turordning
- Arbetsgivarens hantering av personärenden
- Upprättande av varning/skriftliga erinringar
- Formalia kring tvisteförhandlingen och proceduren vid uppsägning av personliga skäl och avskedanden

Kursen syftar även till att belysa i vilka fall grund för uppsägning och avskedande kan föreligga.

Mål
Kursen ger ökad trygghet i hanteringen av organisationsförändringar och personärenden samt stärka dina kunskaper om såväl reglerna i MBL och LAS. Kursen ger även kunskap om hur relevant dokumentation upprättas.

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla inom företaget som hanterar organisationsförändringar och personärenden.

Förkunskap
Grundläggande kunskap i arbetsrätt.

Kursens upplägg
Lärarledd undervisning varvad med frågor, diskussioner och grupparbeten.

Ur innehållet:

  • Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet
  • Protokollskrivning vid primär- och tvisteförhandling
  • Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet
  • Upprättandet av enskilda överenskommelser
  • Föreligger grund för uppsägning eller avskedande
  • Att verkställa en uppsägning
  • Skadestånd och ogiltighetstalan
  • Tvisteförhandlingen och rättstvist i domstol
     

Omfattning
2 dagar, med möjlighet att gå båda dagarna eller välja en av dom

Kostnad
2 dagar; 5 000 kr/deltagare
alternativt 1 dag; 2 900kr/deltagare
inklusive kursmaterial samt lunch och kaffe

Observera att logi ej ingår.

Föreläsare
Förhandlare och jurister från Industriarbetsgivarna