Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Avtalskurs för massa- och pappersindustrin

Kursen innehåller en genomgång av avtalet samt aktuella exempel från branschen. Utrymme ges för diskussion och grupparbeten.

Syfte

Syftet med kursen är att ge dig stöd i din roll som arbetsgivarföreträdare. Det är i den rollen nödvändigt att ha kunskap om det kollektivavtal om löner och anställningsvillkor som gäller i förhållandet mellan företaget och den anställde samt hur detta kollektivavtal samspelar med den arbetsrättsliga lagstiftningen.

Mål

Kursen ska öka din trygghet i dina kontakter med anställda och deras fackliga organisationer. Efter genomgången kurs ska du kunna tillämpa avtalets regler i företagets verksamhet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla inom företaget som i sitt dagliga arbete hanterar arbetsrättsliga frågor eller personalfrågor för arbetsgivarens räkning, t.ex. personalhandläggare, företagets representanter vid fackliga förhandlingar, chefer/arbetsledare med personalansvar, lönehandläggare m.fl.

Förkunskaper

Kursen är grundläggande. Inga särskilda förkunskaper behövs.

Kursens upplägg

Lärarledd undervisning varvad med frågor, diskussioner och grupparbeten.

Ur innehållet

  • Allmän introduktion om arbetsrättens område och dess olika kollektivavtalsområden
  • Genomgång av allmänna anställningsvillkor

Omfattning

1 dag

Kostnad

2 900 exkl. moms
inklusive kursmaterial, lunch och kaffe

Föreläsare

Förhandlare och jurister från Industriarbetsgivarna.

Blockutbildning

Denna kurs ingår i vår så kallade blockutbildning.
Attraktiva kurser är förlagda i direkt anslutning till varandra, vilket är både tids- och kostnadseffektivt.
De kurser som ingår är arbetsmiljö-, arbetsrätt - och avtalskurser.
Du väljer själv om du vill ta del av 1, 2 eller 3 dagars utbildning.
Observera att kurstillfället i Stockholm den 15 november inte ingår i vår blockutbildning.

Vid val av fler kursdagar ges rabatterade priser enligt följande:

För en dag: 2 900 kr/deltagare
För två dagar: 5 000 kr/deltagare
För alla tre dagar: 7 000 kr/deltagare
Priserna är exklusive moms. Kursmaterial, lunch och kaffe ingår. Du ansvarar själv för bokning av hotell för de antal nätter du behöver.

Anmäl dig här: