Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Avtal för stålindustrin - Röda avtalet för arbetare

Kursen vänder sig till dig som ska tolka och tillämpa stål- och metallavtalet (Röda avtalet). På kursen behandlas de mer centrala villkorsbestämmelserna. Med avtalet som utgångspunkt kommer även viss arbetsrättslig lagstiftning att beröras.

Syfte

Syftet med kursen är att ge dig stöd i din roll som arbetsgivarföreträdare. Det är i den rollen nödvändigt att ha kunskap om det kollektivavtal om löner och anställningsvillkor som gäller i förhållandet mellan företaget och den anställde, samt hur detta kollektivavtal samspelar med den arbetsrättsliga lagstiftningen.

Mål

Kursen ska öka din trygghet i dina kontakter med anställda och deras fackliga organisationer. Efter genomgången kurs ska du kunna tillämpa avtalets regler i företagets verksamhet. Du ska även ha kunskap om vilka områden som inte regleras i avtalet utan istället i lagstiftning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är chef med personalansvar eller handläggare av personalärenden.

Förkunskap

Kursen är grundläggande, inga särskilda förkunskaper behövs.

Kursens upplägg

Lärarledd undervisning varvad med frågor, diskussioner och grupparbeten.

Ur innehållet

 • Arbetstidsregler och arbetstidsförkortning
 • OB-regler
 • Beredskapstjänst och arbete under beredskap
 • Ersättningsregler
 • Semester
 • Regler vid sjukdom och arbetsolycksfall
 • Förhandlingsregler
 • Anställningens ingående och upphörande
 • Omplacering
 • Beordringsrätt, arbetsledningsrätt
 • Övriga bestämmelser av central betydelse

Omfattning

1 dag

Kostnad

2 900 kr exkl. moms
inklusive kursmaterial, lunch och kaffe

Föreläsare

Förhandlare och jurister från Industriarbetsgivarna.

Blockutbildning

Denna kurs ingår i vår så kallade blockutbildning.
De kurser som ingår är arbetsmiljö-, arbetsrätt- och avtalskurser.
Du väljer själv om du vill ta del av 1, 2 eller 3 dagars utbildning.
Observera att kurstillfället den 14 november i Västerås inte ingår i vår blockutbildning.

Vid val av fler kursdagar ges rabatterade priser enligt följande:

För en dag: 2 900 kr/deltagare
För två dagar: 5 000 kr/deltagare
För alla tre dagar: 7 000 kr/deltagare
Priserna är exklusive moms. Kursmaterial, lunch och kaffe ingår. Du ansvarar själv för bokning av hotell för de antal nätter du behöver. Observera att logi inte ingår i priset.

 

Anmäl dig här