Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Framgångsrik lönebildning

Kursen behandlar hur individuella löner kan bildas för såväl arbetare som tjänstemän genom att gå igenom olika lönesystem och modeller för lönesättning. Kursen tar även upp hur mål- och lönesamtal kan genomföras och hur resultatlön och andra rörliga belöningar kan konstrueras. Kursen varvar teori med praktiska exempel.

Syfte

Syftet med kursen är att ge ett helhetsperspektiv till företagets belöningssystem och att förmedla praktiska råd och tips till hur lokal lönebildning och individuella löner kan utvecklas.

Mål

Efter genomgången kurs ska du ha fått inspiration och tips som hjälper dig att utveckla företagets lönesättning och belöningssystem.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som ansvarar för företagets löne- och belöningsfrågor.

Förkunskap

Kursen är grundläggande, inga särskilda förkunskaper förutsätts.

Kursens upplägg

Lärarledd undervisning varvad med frågor, diskussioner och grupparbeten.

Ur innehållet

  • Vad är trenden när det gäller lönesystem och löneprocesser?
  • Vilken roll ska facket ges i löneprocessen eller lönesystemet?
  • Vilka är de vanligaste fallgroparna och de främsta framgångsfaktorerna?
  • På vilket sätt hänger olika delar i belöningssystemet ihop?
  • Hur får man chefer, facket och medarbetarna att ta sitt ansvar?
  • Hur skapar man en kraftfull resultatbonus?

Omfattning

1 dag

Kostnad

2 900 kr exkl. moms
inklusive kursmaterial, lunch och kaffe

Föreläsare

Förhandlare och jurister från Industriarbetsgivarna.

Anmäl dig här