Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Industriarbetsgivarnas arbetsrättsdag den 29 november 2018

Välkommen med din anmälan till Industriarbetsgivarnas arbetsrättsdag 2018!

Dagen ger dig som arbetar med personalfrågor möjlighet att bli uppdaterad med de senaste nyheterna inom arbetsrätts- och arbetsmiljöfrågor. Du får även tillfälle att fråga våra experter och utbyta erfarenheter med kollegor inom branschen.

Dag och plats:

Torsdagen den 29 november 2018
Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm

Program

09.00 Fika, registrering

09.30-09.40 Välkommen

09.40-10.25 Utvecklingen av arbetsrätten på EU-nivå
- Aktuella och nya initiativ
- EU:s pelare för sociala rättigheter
- EU-valet och nästa mandatperiod: vad kan vi förvänta oss?

10.30-11.00 Handskakningsdomen från Arbetsdomstolen - kan en arbetsgivare kräva att arbetstagare skakar hand på arbetsplatsen och med kunder?

11.00-12.00 Aktuellt
- Korttidsutredningen - presentation av lagförslag
- Överenskommelse om stridsåtgärder med anledning av den s.k. hamnkonflikten i Göteborgs hamn
- Lagförslag om rätt att arbeta till 69 års ålder
- Dom om förlängd uppsägningstid vid övergång av verksamhet

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.20 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och plan för återgång i arbete
- Gränserna för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
- Relevant AD-praxis på området
- Socialförsäkringsbalkens nya regler angående krav på plan för återgång i arbete
- Förslag till nya föreskrifter om arbetsanpassning

Uppsägning vid sjukdom
- När kan en arbetsgivare säga upp en arbetstagare vid sjukdom?
- Relevant AD-praxis på området

14.20-14.30 Information om Finfa

14.30-14.45 Fika

14.45-15.15 Ekonomiska läget
- Går Sverige mot en lågkonjunktur?
- Vad hotar utvecklingen? Brexit? Trump?

15.15 Avslut
 

Sista anmälningsdag:

26 november 2018

Pris:

500 kr/deltagare exklusive moms
Material, lunch och kaffe ingår

Anmäl dig här nedan!