Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Kompetensförsörjning för basindustrin i fokus

13 oktober 2017

12 oktober fylldes stora salen i Jernkontorets hus av medlemsföretag och andra som ville samtala och veta mer om basindustrins kompetensförsörjning.

Per Hidesten, vd på Industriarbetsgivarna och Fredrik Gunnarsson, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Industriarbetsgivarna inledde dagen som arrangerades av Industriarbetsgivarna tillsammans med Jernkontoret, SveMin och Skogsindustrierna. Vad som hände resten av dagen presenteras nedan med text, bild och powerpoint-presentationer.

Ingegerd Green från Skärteknikcentrum beskrev utmaningen företagen dagligen möter med att försörja med rätt kompetens, i rätt tid och gärna till rätt pris. Utan rätt och tillräcklig kompetens blir det svårt att upprätthålla den produktivitet och kvalitet som krävs för att vara konkurrenskraftigt. En väg dit är ”Industriteknik Bas” som är en branschgemensam modell för validering av industriell baskompetens – en ny och effektiv start för en strategisk kompetensutveckling. Valideringen utvecklas nu även till områdena Automation, som lanseras redan denna höst 2017, och Underhåll. Powerpoint-presentation.

skärtekniskt centrum2.jpg

 

SCA arbetar med ”Tekniklyftet” för att få fler ungdomar till branschen, vilket Caroline Ögren från SCA berättade om. Powerpoint-presentation. Per Widolf, Industriarbetsgivarnas förhandlingschef, förklarade att kompetensförsörjning hänger ihop med lönebildning, att lönemodellen ska vara kompetensdriven. Högre skicklighet, prestation och ansvarstagande kopplat till uppgift och ansvar, ska ge högre lön.

Sandvik har framgångsrikt satsat på YouTube-projektet ”Man vs Machine”, som syftade till att med dragkraft från kända YouTubers väcka ungas intresse för teknikyrken. Antalet visningar av Sandviks YouTube-klipp uppgick till 850 000, berättade Heidie Vad-Schütt från Sandvik. Powerpoint-presentation.

sandvik2.jpg

Många utmaningar för industrins kompetensbehov dök upp i diskussionerna mellan Amelie von Zweigbergk, Teknikföretagen, Stefan Sjöqvist, IF Metall och Fredrik Gunnarsson. Industritekniska yrkeshögskoleprogram är ofta dyrare än andra program vilket är ett problem eftersom utbildningarna ofta bara får veta att de kan genomföra kurserna under ett år i taget. Det räcker inte, det behövs långsiktighet för att kunna investera i utbildningarna. Amelie lyfte problemet med att endast sju procent av lärarna inom teknikämnen är behöriga och att företagsengagemanget i samhället är större i bruksorter än i stora städer.

teknikföretagen2.jpg

Accelerated Learning är en intensivutbildning med praktiskt lärande, högt tempo och kontinuerlig feedbackdialog. Det bygger på att företag själva har ett kompetensbehov och definierar det. Sedan utbildas personer med exakt den kompetens som behövs. Micael Holmström, VD på Academy berättade om konceptet.

Petter Ingmansson från Academic Work höll inspirationsföreläsning om att lyckas bli medarbetarnas och kundernas första val. Han pratade om att de anställda själva sprider en bild av företaget de arbetar på. Därför är det viktigt att de har en positiv bild av sin arbetsplats och att de får frågan om hur de trivs kontinuerligt och inte först när de slutar sitt jobb. Varumärket som ett företag bygger mot kunder ska vara det samma som den känslan medarbetarna har. Däremot ska allt fokus inte ligga på de få negativa medarbetarna. Petter drog liknelsen till micropopcorn, de flesta popcorn poppar, men i alla påsar ligger det några brända popcorn kvar i botten.

academic work2.jpg

Mats Kinnwall, chefekonom på Industriarbetsgivarna och Fredrik Gunnarsson presenterar Industriarbetsgivarnas projekt. Projektet handlar om hållbarhetsutmaniningen. Med nyindustrialisering menas att industrin ska växa, men historiskt sett har ekonomisk tillväxt inneburit högre koldioxidutsläpp och större belastning på klimatet. Samtidigt ser det nu ut som om de globala koldioxidutsläppen nästan har stått still sedan 2012 trots en BNP-tillväxt, det kan därför vara så att sambandet mellan ekonomisk tillväxt och högre koldioxidutsläpp redan brutits. Industrin i Sverige är mer hållbar än industrin i de flesta andra länder i världen och med hjälp av svensk skogsindustri och dess bioekonomi finns det stora möjligheter att klara hållbarhetsutmaningen. En nyckel i att klara hållbarhetsumaningen är kompetens och att medarbetare har en förståelse för hållbarhetsutmaningarna och industrins påverkan. Powerpoint-presentation.

Gert Nilson presenterade tre viktiga satsningar som innovationsprogrammet Metalliska material driverde driver: Jag kom, jag såg, jag stannade, MetallKompetens och projektet Like an engineer . Powerpoint-presentation.

jernkontoret2.jpg

 

Fredrik Gunnarsson Ansvarig Kompetensförsörjning
Mobil: 072-744 67 31
Arbete: 08-762 67 31
Email: fredrik.gunnarsson@industriarbetsgivarna.se

Fredrik Gunnarsson.JPG