Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Positivt med en dialog om ett moderniserat regelverk inom arbetsmiljöområdet

17 oktober 2017

Idag presenterade Svenskt Näringsliv rapporten ”Dags att tänka nytt – ett modernt arbetsmiljöarbete kräver moderna regler och roller”. Rapporten lyfter frågan om det kan behövas nya regler och utvecklade roller inom arbetsmiljöområdet.

Industriarbetsgivarnas medlemsföretag har generellt ett väl utvecklat arbete kring arbetsmiljö och säkerhet. Det partsgemensamma arbetet är viktigt både ur arbetsmiljö- och avtalssynpunkt. Industriarbetsgivarna upplever att samverkansformerna oftast fungerar bra både på lokal och central nivå. Industriavtalet som förhandlings- och lönebildningsmodell bidrar starkt till det, vilket också är viktigt inte minst för att kunna bibehålla svensk industris internationella konkurrenskraft.

I mindre och medelstora företag där den fackliga organisationsgraden är låg, kan det ändå behövas nya regler och utvecklade roller. Industriarbetsgivarna är därför positiva till att en diskussion förs i frågan.