Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Tillåt låssmedsföretag att få göra registerkontroller vid anställning

9 maj 2018

Låssmeder har ett stort behov av att upprätthålla ett förtroende för sin verksamhet, därför begär idag låssmedsföretag vid rekrytering att den tilltänkte anställde uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret. Det är också ett uttryckligt krav ifrån kunder att låssmedsföretag säkerställer att deras personal är av god vandel.

I två utredningar har det nu föreslagits ett generellt förbud mot registerkontroll i de fall det saknas ett uttryckligt författningsstöd för en sådan kontroll.

Låssmeder har en viktig roll och funktion i det brottsförebyggande och brottsbeivrande arbetet. Kännedom om och tillgång till låsanordningar och nycklar underlättar intrång i hem och i lokaler och kan orsaka stor skada. 

Idag har larminstallatörer lagstöd för att begära utdrag ur belastningsregistret. Detta motiverat utav larminstallatörers roll i det brottsförebyggande och brottsbeivrande arbetet. Samma roll och funktion har låssmeder, dessutom torde just kombinationen av larm och lås utgöra en grundbult i det brottsförebyggande arbetet. Industriarbetsgivarna anser därför att rätten att begära utdrag ur belastningsregistret också ska omfatta låssmedsföretag. 

De skäl som ligger till grund för dagens regelverk om registerkontroller är bland annat att skydda allmänheten, förebyggande av brott och förtroende för anställda likväl som förtroende för den verksamhet som arbetsgivaren bedriver. Dessa brottsförebyggande skäl som talar för att larminstallatörer har ett författningsstöd för registerkontroll, är exakt desamma för låssmeder.

Industriarbetsgivarna har framfört detta till den utredare som har fått i uppdrag att kartlägga, utreda, analysera och ta ställning till om det finns behov av ett utökat författningsstöd för vissa aktörer i egenskap av arbetsgivare. Vikten av att få tillgång till uppgifter om en enskild som finns i belastningsregistret (registerkontroll) är lika viktig för låssmedsföretag som för larminstallatörer.
 
Utredningen ska presenteras för regeringen senast den 31 januari 2019.