Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Stort engagemang för arbetsmiljön i gruv- och skogsindustrin

27 februari 2018

I februari genomfördes två heldagar med fokus på arbetsmiljön för gruv- respektive skogsindustrin. Båda fick rekordstort intresse med totalt över 550 deltagare. ”Jättekul med engagemanget, det visar att våra medlemsföretag tar arbetsmiljöfrågorna på mycket stort allvar. Det märks även i statistiken över olyckor”, säger Cecilia Andersson på Industriarbetsgivarna.

Den årligt återkommande konferensen Sirius Forum genomfördes den 7 februari i Stockholm och riktade sig till företag och fackliga representanter inom massa, papper, sågverk och skogsbruk. I år låg fokuset på hur vi tillsammans bygger den långtidsfriska arbetsplatsen, med särskild inriktning på organisatorisk och social arbetsmiljö. Mårten Ericsson på Industriarbetsgivarna är ordförande i Sirius.  

– Vi vet att den psykiska ohälsan och sjukskrivningar ökar inom många branscher i Sverige. Under Sirius Forum försökte vi höja blicken och tänka positivt och se möjligheter med en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Det är viktigt att satsa förebyggande och engagemanget för dagen visar att företagen tar dessa frågor på stort allvar, säger Mårten Ericsson. 

Sirius Forum arrangeras av Industriarbetsgivarna tillsammans med fackförbunden Pappers, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och Unionen.

– Det är fantastiskt roligt att Sirius Forum har så många besökare. Evenemanget har blivit större och större för varje år och antalet anmälningar fördubblades nästan från förra året. Deltagarna kommer från hela Sverige och är allt från brukschefer och avdelningschefer till ordföranden i fackförbunden och andra intressenter så som företagshälsovården, säger Mårten Ericsson. 

Även för gruv- och mineralföretagen är arbetsmiljöfrågorna högt prioriterade. Autonoma fordon, effektiv brandsäkerhet och vikten av god luftkvalitet i gruvorna var några av de ämnen som lyftes upp den 14 februari i Luleå på Svemins arbetsmiljöseminarium. Cecilia Andersson som är expert på arbetsmiljö både på Industriarbetsgivarna och gruv- och mineralföretagens branschorganisation Svemin är projektledare för den årliga arbetsmiljökonferensen. 

– I Sverige har vi en lång tradition av att jobba systematiskt med att minimera risker i arbetsmiljön. Vi har kommit långt genom att bygga bort risker med hjälp av ny teknik, till exempel fjärrstyrning, nya positioneringssystem och eldrivna fordon vilket medfört att allvarliga olycksrisker försvunnit och att luften blir bättre under jord, säger Cecilia Andersson.

– Ny teknik innebär nya möjligheter och säkrare arbetsplatser. Men ny teknik kan också innebära att nya risker tillkommer och det är en utmaning att hitta och åtgärda de risker som vi idag inte känner till. Rent statistiskt är de största riskerna fallskador, det vill säga att man snubblar eller till exempel halkar på en isfläck. Vi måste jobba med att få bort även den typen av skador. Den viktigaste riskbedömningen är den varje enskild person gör i sin vardag, säger Cecilia Andersson.

Både Cecilia och Mårten kommer att arrangera Sirius Forum och Svemins arbetsmiljökonferens även nästa år. Svemins arbetsmiljökonferens blir 13 februari 2019 i Luleå. Håll utkik efter datumet för Sirius Forum när det närmar sig. 

Foto: Boliden/Tomas Westermark

Medarbetare på Boliden får Svemins Arbetsmiljöpris

Under Svemins arbetsmiljöseminarium i Luleå ägde prisceremonin rum för Svemins Arbetsmiljöpris. Boliden tog storslam då utmärkelsen delas mellan två pristagare, Johan Holmberg och Sören Eriksson, båda från Boliden. Mer information och prismotiveringarna.

Cecilia Andersson Expert, rådgivare arbetsmiljö
Mobil: 070-362 67 77
Arbete: 08-762 67 19
Email: cecilia.andersson@industriarbetsgivarna.se

Cecilia Andersson.jpg

Mårten Ericsson Rådgivare, kompetensförsörjning arbetsmarknad
Mobil: 070-342 86 34
Arbete: 036-30 32 60
Email: marten.ericsson@industriarbetsgivarna.se

Mårten Ericsson.JPG