Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Debattartikel i Arbetet: Svensk industri ska vara trygg, inkluderande och jämställd

25 januari 2018

De vittnesmål som framkommit i samband med Metoo-uppropet är alarmerande. Industrins parter tar frågan på yttersta allvar och ska tillsammans åstadkomma en verklig förändring av attityder och beteenden. Det skriver vår vd Per Hidesten tillsammans med andra företrädare för arbetsgivarorganisationer och fackförbund i en debattartikel i Arbetet idag.

"..det viktiga nu är att det inte stannar vid att bara lyssna på berättelserna i uppropen, utan att vi tillsammans åstadkommer en verklig förändring av attityder och beteenden", skriver arbetsgivare och fackförbund inom industrin.

I artikeln nämns handledningen om diskriminering och likabehandling som samarbetsorganet Industrirådet har tagit fram. Handledningen riktar sig till såväl företag som lokala fackliga företrädare och är tänkt att fungera som ett stöd i det fortlöpande arbetet med att förhindra diskriminering och främja likabehandling ute på arbetsplatserna.

Dessutom nämns Industrins jämställdhetspris som delas ut till företag som genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet. Priset har delats ut av Industrirådet sedan 2012 och den 5 februari i år, på Industridagen i Linköping, koras en ny vinnare. 

>> Debattartikeln i Arbetet - "Svensk industri ska vara trygg, inkluderande och jämställd"