Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Kostnad för medlemskap

Vad avgiften blir beror på vilket verksamhetsområde ditt företag har och därmed vilket förbund inom Industriarbetsgivarna du blir medlem i samt hur stort ditt företag är.

Serviceavgiften till Industriarbetsgivarna är 0,114 procent av företagets bruttolönesumma från föregående år. Lägsta avgift är 1 900 kronor per år. Serviceavgiften är avdragsgill i deklarationen.

Medlemsavgiften till våra förbund varierar något:

Stål och Metall Arbetsgivareförbundet: Ingen medlemsavgift.
SVEMEK: 0,02 procent av företagets bruttolönesumma. Minimiavgift 70 kr/år.
Gruvornas Arbetsgivareförbund (GAF): Ingen medlemsavgift.
Medlemsskap  i GAF innebär också medlemskap i branschförbundet SveMin. 
Läs mer om SveMins avgifter här.
Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet: 0,02 procent av företagets bruttolönesumma. 
Medlemsskap  i IA/Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet  innebär även medlemskap i branschförbundet Föreningen Sveriges Skogsindustrier (Skogsindustrierna). Läs mer under Medlemsskap i Skogsindustrierna Arbetsgivarförbundet eller på Skogsindustriernas hemsida

Medlemsavgiften är inte avdragsgill.

Medlemskap i något av ovanstående förbund innebär medlemskap i Föreningen Industriarbetsgivarna, vilket i sin tur medför medlemskap i Föreningen Svenskt Näringsliv.

Årsavgift till Svenskt Näringsliv
Årsavgiften till Svenskt Näringsliv är företagets lönesumma minus 500 000 kronor gånger 0,09 procent, varav 0,035 procent är serviceavgift och avdragsgill. Lägsta årsavgift är 500 kronor.

Årsavgiften för företag med fler än 249 årsanställda eller företag som ingår i en koncern med fler än 249 anställda är 0,07 procent på summan av företagets lönesumma och rörelseresultat efter avskrivningar. Rörelseresultatet ska vara positivt för att räknas med och begränsas till belopp motsvarande lönesumman. 0,027 procent av 0,07 procent är serviceavgift och därmed avdragsgill.

Fakturering 
Samtliga avgifter faktureras av Svenskt Näringsliv Service AB och betalas från och med inträdesmånaden. Årsavgiften delas på två faktureringstillfällen och gäller för medlemskap innevarande halvår. Faktureringen sker i april och i oktober varje år. Du väljer på inträdesansökan om du vill ha en digital faktura eller en i papper.