Länk till startsidan
Sök

Integritetsfrågor i arbetslivet

Vad är tillåtet enlig personuppgiftslagen när det gäller arbetsgivarens behandling av anställdas personuppgifter?
När kan en arbetsgivare kräva att den anställde under kastar sig alkohol- eller drogkontroll, och vad kan konsekvenserna bli vid vägran?
Integritetsfrågor blir alltmer aktuella. Detta gäller även i arbetslivet och förhållandet mellan anställd och arbetsgivare.
Arbetsgivarens intresse av att behandla personuppgifter, använda sig av kontrollåtgärder och upprätta interna regler, står inte sällan emot den anställdes intresse av dennes personliga integritet inte kränks.

Syfte

Syftet med kursen är att ge dig stöd i din roll som arbetsgivarföreträdare. I anställningsförhållandet administreras en mängd personuppgifter. En arbetsgivares intresse av kontrollåtgärder står ofta mot den anställdes intresse av personlig integritet. Det är därför viktigt att ha kännedom om Personuppgiftslagens regelverk. Vidare är de nödvändigt att förstå problematiken kring vilka typer av åtgärder som kan aktualisera integritetsfrågor och hur man går tillväga vid införande och utförande av olika kontrollåtgärder.

Mål

  • Kursen ska ge en god bild av de krav personuppgiftslagen ställer personuppgiftshantering i arbetslivet.
  • Du ska även få insikt i Arbetsdomstolen praxis i integritetsfrågor och kontrollåtgärder.

Målgrupp

Du som arbetar personalfrågor i ditt dagliga arbete. Detta är också en kurs för dig med särskilt ansvar för personuppgiftshatering och för dig som är personuppgiftsombud.

Förkunskap

Kursen är grundläggande, inga särskilda förkunskaper behövs.

Kursens upplägg

Lärarledd undervisning varvad med frågor och diskussioner.

Ur innehållet

Vad är tillåtet enligt Personuppgiftslagen när det gäller arbetsgivares behandling av anställdas personuppgifter?
När kan en arbetsgivare kräva att den anställde underkastar sig alkohol- eller drogkontroll, och vad kan konsekvensen bli vid vägran?
Hur får arbetstgivarens dator användas och får arbetsgivaren kontrollera användandet?
Kan arbetsgivaren kontrollera arbetssökande exempelvis i straffregistret?
Dessa och andra frågor besvaras under dagen genom en genomgång av lagar och domstolspraxis.

Omfattning

1 dag

Kostnad

2 900 kr exkl. moms
inkl kursmaterial, lunch och kaffe

Föreläsare

Förhandlare och jurister från Industriarbetsgivarna.

Lämplig ort och datum bestäms när fler än 10 intresseanmälningar inkommit!

Intresseanmäl dig här

| Fler

Kontakt

Anette-Kannerberg.gifAnette Kannerberg

Administratör
072-513 67 27
08-762 67 27
Skicka e-post

  

 

Kurskatalog 2015

PDF-Blädderbar

PDF
Bild kurskatalog
 

 

Industriarbetsgivarna Våra förbund Branschorganisationer Material Nyheter Rådgivning Kontakt

Om oss
Vilka vi är 

Skogsindustrierna
Stål och Metall
SVEMEK
GAF

SveMin
Jernkontoret
Skogsindustrierna

Kollektivavtal
Blanketter
SVEMEKs
Personal-
handbok

Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Arbetsgivarinformation
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

Telefonrådgivning
Internetrådgivning

Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB
Orgnr: 556625-8389
Kungsträdgårdsgatan 10
Box 1721, 111 87 Stockholm
Växel: 08-762 67 55 
info@industriarbetsgivarna.se