Samverkansgrupper inom arbetsmiljö

Samverkansgrupper

Inom arbetsmiljöområdet samverkar Industriarbetsgivarna i olika grupperingar tillsammans med medlemsföretag, fackliga organisationer, branschorganisationer och myndigheter. I menyn kan du läsa mer om vårt gemensamma arbete i de olika grupperna.