Gruv- och mineralindustrins Arbetsmiljökommitté (GRAMKO)

GRAMKO har ett långsiktigt systematiskt samarbete för en bättre arbetsmiljö inom gruv- och mineralindustrin. Kommittéen samordnas av Industriarbetsgivarnas och Svemins arbetsmiljöexperter på uppdrag av Svemin, branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige.

Mer information om kommittén finns här på Svemins hemsida

Åsa Dahlfors Expert, rådgivare arbetsmiljö
Mobil: 070-585 53 63
Arbete: 08-762 67 20
Email: asa.dahlfors@industriarbetsgivarna.se

_HFA0868_web.jpg

Karin Bennbom Expert, rådgivare arbetsmiljö
Mobil: 070-415 35 13
Arbete: 08-762 67 19
Email: karin.bennbom@industriarbetsgivarna.se

_HFA9648_web.jpg