Sågverksavtalets arbetsmiljöråd, SAR

Sågverksavtalets Arbetsmiljöråd, SAR, är ett rådgivande organ inom avtalsområde Sågverk. SAR arbetar ur ett påverkansperspektiv och verkar som en gemensam informationskanal för att stärka arbetsmiljöarbetet. SAR vill främja en god arbetsmiljö på företagen, såväl fysisk som organisatorisk och social.

Träbranschens arbetsmiljökommitté, TAK, ersätts sedan 2018 av två samverkansorgan; ett för trä- och möbelbranschen och SAR för sågverksbranschen.

Åsa Dahlfors Expert, rådgivare arbetsmiljö
Mobil: 070-585 53 63
Arbete: 08-762 67 20
Email: asa.dahlfors@industriarbetsgivarna.se

_HFA0868_web.jpg

Karin Bennbom Expert, rådgivare arbetsmiljö
Mobil: 070-415 35 13
Arbete: 08-762 67 19
Email: karin.bennbom@industriarbetsgivarna.se

_HFA9648_web.jpg