Sirius

Skogsindustrins råd för industriell utveckling i samverkan

Sirius - forum för samverkan inom massa- och pappersindustrin

Sirius är Industriarbetsgivarnas, Pappers, Unionens, Ledarnas och Sveriges Ingenjörers gemensamma forum för samverkan inom massa- och pappersindustrin. På central nivå så leds Sirius av en partsgemensam styrelse. Dessutom finns fasta arbetsgrupper inom arbetsmiljö och kompetens. Lokalt så motsvaras Sirius ofta av brukets samverkansgrupp. Sirius verkar i linje med Samverkansavtalet.

Sirius bidrar aktivt till att förverkliga ”den goda arbetsplatsen” för ökad konkurrenskraft. Medarbetare som trivs, känner delaktighet och är motiverade gör ett bättre jobb. Engagerade medarbetare ökar företagets konkurrenskraft. Samverkan är en viktig framgångsfaktor för svensk skogsindustri.

Fokusområden

Sirius jobbar med ett helhetsperspektiv – med utgångspunkt från följande fokusområden:

• Arbetsmiljö / säkerhet / hälsa
• Kompetens och utbildning
• Ledarskap och medarbetsarskap
• Jämställdhet och mångfald

Kommunikation

Sirius verksamhet kretsar helt kring kommunikation:

• I möten – som Ledarkonferenser och kompetensforum
• I skrift – som tidningen Sirius och andra trycksaker
• I nätverk – som arbetsmiljö- eller utbildningsgruppen
• I dialog – med myndigheter och företag

Besök Sirius webbplats på www.industrisirius.se

Åsa Dahlfors Expert, rådgivare arbetsmiljö
Mobil: 070-585 53 63
Arbete: 08-762 67 20
Email: asa.dahlfors@industriarbetsgivarna.se

_HFA0868_web.jpg

Karin Bennbom Expert, rådgivare arbetsmiljö
Mobil: 070-415 35 13
Arbete: 08-762 67 19
Email: karin.bennbom@industriarbetsgivarna.se

_HFA9648_web.jpg