Stålindustrins arbetsmiljögrupp

Stålindustrins Arbetsmiljögrupp

Stålindustrins Arbetsmiljögrupp är ett nätverk för arbetsmiljöfrågor och en resurs, ett stöd och hjälp i det företagsinterna arbetsmiljöarbetet.

Gruppen består av representanter från Sveriges stål- och metallindustri. Deltagarna är arbetsmiljöingenjörer och säkerhetschefer från branschen utsedda av medlemsföretagen.

Stålindustrins Arbetsmiljögrupp arbetar proaktivt för en god arbetsmiljö, för att förebygga olycksfall och ohälsa. Gruppen tar t ex initiativ till seminarier och projekt i aktuella frågor, samverkar med andra branscher och organisationer samt bidrar till att lagar och förordningar blir praktiskt möjliga att uppnå. Dessa aktiviteter samordnas av Industriarbetsgivarna.

Stålindustrins Arbetsmiljögrupp har också ett aktivt samarbete med GRAMKO, Gruv- och mineralindustrins Arbetsmiljökommitté

Presentation av Stålindustrins Arbetsmiljögrupp 
Presentation of the Steel Industry Work Environment Group

 

Åsa Dahlfors Expert, rådgivare arbetsmiljö
Mobil: 070-585 53 63
Arbete: 08-762 67 20
Email: asa.dahlfors@industriarbetsgivarna.se

_HFA0868_web.jpg

Karin Bennbom Expert, rådgivare arbetsmiljö
Mobil: 070-415 35 13
Arbete: 08-762 67 19
Email: karin.bennbom@industriarbetsgivarna.se

_HFA9648_web.jpg