Allt du behöver veta om Avtal 2020

Den 1 oktober inleddes åter de förhandlingar som prolongerades i mars med anledning av coronapandemin.

Efter intensiva förhandlingar är löneavtalen för svensk exportindustri klara. Arbetsgivarna och facken inom industrin har enats om ett löneavtal på 5,4 procent i ett 29 månader långt avtal som löper ut den 31 mars 2023. Därmed är också normen för löneökningarna på svensk arbetsmarknad satt.

På den här sidan samlar vi senaste nytt om avtalsrörelsen till dess att ett nytt normerande märke sätts enligt den nya tidplanen.

Det nya avtalet löper från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023. Det sista året är uppsägningsbart, en säkerhetsventil om förutsättningarna skulle ändra sig avsevärt. 

– Vi gick in i förhandlingarna med avsikten att träffa ett avtal som förbättrar konkurrenskraften. Jag har svårt att se att avtalet på kort sikt stärker basindustrins konkurrenskraft i förhållande till omvärlden, säger Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna 

– Genom den här uppgörelsen, som uppnåtts efter förhandlingar som inleddes i våras, när de gamla avtalen löpte ut, skapas arbetsfred och stabilitet. Sett till en längre period ges industrin långsiktigt förutsättningar att utveckla konkurrenskraften, säger Per Widolf.

Med ett nytt Industriavtal på plats så är också lönenormen, märket, för övriga arbetsmarknaden satt. Industriavtalet skapar stabilitet i den svenska lönebildningen sedan 1997.

Allt du behöver veta om avtalsförhandlingarna

Under fliken ”Senaste nytt om avtalsrörelsen” hittar du pressmeddelanden och nyhetsnotiser med senaste nytt. Här hittar du också nyhetsbrevet Avtalsnytt som är Industriarbetsgivarnas nyhetsbrev för avtalskommunikation. 

Vi förklarar vanliga begrepp som exempelvis märket, kollektivavtal och avtalsförhandlingar. Vi presenterar våra avtalsområden, våra fackliga motparter och en tidplan för förhandlingarna. Du hittar också en ordlista över vanliga ord och begrepp i avtalsförhandlingarna samt svar på de vanligaste frågorna.

Se en film om det nya avtalet