Avtalsrörelse

En avtalsrörelse innebär att flera förhandlingar om nya kollektivavtal pågår mer eller mindre samtidigt.

Industriarbetsgivarna förhandlar om totalt 17 kollektivavtal under avtalsrörelsen, de olika kollektivavtalen är ibland gemensamma mellan Industriarbetsgivarna och flera motparter och ibland med enbart en motpart. Industriarbetsgivarna har 7 motparter (GS-facket, IF Metall, Ledarna, Pappers, SEKO, Sveriges Ingenjörer och Unionen).

När ett kollektivavtal har löpt ut upphör den så kallade fredsplikten. Ett fackförbund kan då varsla om och vidta stridsåtgärder – exempelvis strejk – för att få igenom sina krav.

Arbetsgivarna kan också vidta stridsåtgärder för att få igenom sina krav, exempelvis lockout – utestängning från arbetsplatsen.

I Sverige finns det över 110 centrala parter som består av 50 arbetsgivarorganisationer och drygt 60 fackförbund, som tillsammans tecknar drygt 680 kollektivavtal.