Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Tidplan för avtalsförhandlingarna

Början av november 2019
Facken inom industrin presenterar sin avtalsplattform

20 december 2019
Avtalskraven växlas mellan Industriarbetsgivarnas och dess motparter

Januari – februari 2020
Förhandlingar pågår

Februari 2020
Yrkanden utväxlas gällande SVEMEKs avtal, det så kallade blå och gröna avtalet samt avtal för byggnadsämnes- och buteljglasindustrin

Mars 2020
Opartiska ordföranden (OpO) tar över förhandlingarna om parterna inte har träffat avtal (enbart för Industriavtalets parter). Avtalförhanlingar påbörjas för SVEMEKs avtal, det så kallade blå och gröna avtalet samt avtal för byggnadsämnesindustrin och buteljglasindustrin

31 mars 2020 - avtal från Avtalsrörelsen 2017 - löper ut, vilket inkluderar följande avtal:
Massa och Papper: Ledarna, Pappers, Sveriges Ingenjörer och Unionen
Stål och Metall: IF Metall, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen
Sågverk: GS, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen
Gruvor: IF Metall, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen
BÄF: Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen

31 maj 2020 - avtal från Avtalsrörelsen 2017 - löper ut, vilket inkluderar följande avtal:
SVEMEK: IF Metall, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen
Stål och Metall: Det blå avtalet med SEKO och IF Metall som motparter
BÄF - Byggnadsämesavtalet och Buteljglasavtalet: IF Metall