Våra motparter

De fackliga motparterna på tjänstemannasidan är Ledarna, Unionen och Sveriges Ingenjörer. På arbetarsidan är motparterna GS-facket, IF Metall och Svenska Pappersindustriarbetareförbundet (Pappers).

Avtalsområde: Gruvindustrin
Fackliga motparter
: IF Metall, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen

Avtalsområde: Massa- och pappersindustrin
Fackliga motparter
: Ledarna, Pappers, Unionen och Sveriges Ingenjörer

Avtalsområde: Stål- och metallindustrin
Fackliga motparter
: IF Metall, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen

Avtalsområde: Svetsmekanisk industri
Fackliga motparter
: IF Metall, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen

Avtalsområde: Sågverksindustrin
Fackliga motparter
: GS, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen

Avtalsområde: Byggnadsämne- och buteljglasindustrin
Fackliga motparter:
 IF Metall, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen