Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Det här medför ett medlemskap för dig som arbetsgivare

Förutom stöd och hjälp i rollen som arbetsgivare innebär medlemskapet anslutning till kollektivavtal och kollektivavtalade försäkringar.

Kollektivavtalen sluts med sikte på att skapa så stor flexibilitet som möjligt så att avtalet kan anpassas till varje företags verksamhet och egna förutsättningar.

Kollektivavtalen utgör ofta en utgångspunkt för företagets egna personalhandbok och innebär att alla viktiga regler samlas på ett ställe. Det blir också lättare att tillämpa arbetsrättsliga lagar så som lagen om anställningsskydd (LAS), lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL), semesterlagen och arbetstidslagen.

Kollektivavtalet medför en skyldighet för arbetsgivaren att teckna försäkringsavtal för alla anställda. Läs mer om försäkringarna på Finfas webbplats.