Cementfabrik, Cementa

Cementkrisen

Den 6 juli 2021 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att avvisa Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Ett stopp för Cementas kalkbrytning kommer att få förödande konsekvenser för industrin och hela samhället. Ett brytningsstopp påverkar allt från byggbranschen till gruvnäringen, stålindustrin och transportsektorn.

I dag står tillverkningen i Slite för omkring 75 procent av all cement som används i Sverige. Nuvarande brytningstillstånd löper ut alltså ut den 31 oktober 2021.

Den 10 augusti 2021 gav regeringen besked om en tillfällig förändring i miljölagstiftningen för att möjliggöra kalkbrytning i täkterna i Slite under åtta månader.

Konsekvensanalys visar att 200 000 – 400 000 jobb riskeras

Industriarbetsgivarna, Byggföretagen, Svemin, Svensk Betong, Teknikföretagen, IF Metall och Byggnads har den 22 juli lämnat över en konsekvensanalys till Näringsminister Ibrahim Baylan. Den inledande analysen visar att cementbristen snabbt riskerar att leda till allvarliga konsekvenser:

  • Byggstopp: Cementbristen slår mot all typ av byggande, och särskilt mot infrastrukturprojekt. Ingen cement ingen betong. Nödvändiga projekt viktiga för såväl samhällsutveckling som klimatomställning kommer att stoppas eller kraftigt försenas. De av regeringen aviserade satsningarna kommer inte att kunna genomföras enligt plan.
  • Arbetslöshet: Varsel väntas inom bygg- och anläggningssektorn, cirka 175 000 personer påverkas direkt. Räknar man in effekterna för närliggande branscher påverkas 280 000 personer. Givet att varslen kommer beröra så många personer behöver dessa läggas minst 3 månader före, vilket innebär att vi står inför stora varsel redan efter semestrarna.
  • Inbromsande ekonomi: Investeringsbortfallet till följd av cementbristen bedöms överstiga 20 mdkr per månad.

På den här sidan samlar vi fakta, information och artiklar om tillståndsprocessen avseende Cementas kalkbrytning i Slite och konsekvenserna av ett brytningsstopp.

Ladda ner konsekvensanalysen

Ta del av konsekvensanalysen Konsekvenser för bygg- och anläggningssektorn och gruvindustrin av nedstängning av kalkbrottet i Slite.

Cementkrisen - dag för dag

6 juli

Mark- och miljödomstolen avvisar Cementas ansökan om fortsätta bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland.

Cementas pressmeddelande: "Vi är allvarlig bekymrade men också förvånade över domstolens besked idag"

Svensk Betong i pressmeddelande: "Oroande besked med risk för allvarliga konsekvenser"

14 juli

Cementbrist leder till omfattande byggstopp visar ny konsekvensanalys.

Näringsminister Ibrahim Baylan bekräftar för TT att han tagit del av konsekvensanalysen och att han avser att bjuda in undertecknade till ett möte på näringsdepartementet vecka 29.

15 juli

Det finns ingen lösning inom överskådlig tid, säger Svensk Betong.

22 juli

Byggföretagen, Svensk Betong, Byggnads, Industriarbetsgivarna, IF Metall, Svemin och Teknikföretagen diskuterar allvaret i situationen med näringsminister Ibrahim Baylan.

Cementa meddelar att man överklagar Mark- och miljödomstolens beslut till Högsta domstolen.

30 juli

Viktigt att man hittar en snabb lösning, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth

4 augusti

Byggföretagen, Svensk Betong, Byggnads, Industriarbetsgivarna, IF Metall, Svemin och Teknikföretagen i uppföljande möte med Näringsdepartementet

5 augusti

Det är omöjligt att täcka bortfallet från produktionen av cement i fabriken i Slite med import, visar granskning

6 augusti

En oberoende konsultrapport från Ramboll - beställd av regeringen - bekräftar slutsatserna i branschens konsekvensanalys av cementkrisen.

10 augusti

Regeringen håller pressträff med anledning av cementtillverkningen i Slite där man meddelar att Cementa får möjlighet att bryta kalk i ytterligare åtta månader.

25 augusti

Högsta domstolen meddelar att Cementa inte får prövningstillstånd.
Allvarliga konsekvenser för svensk industri, säger Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten.

2 september

SGU publicerar sin rapport om alternativ till cementproduktionen i Slite. Där konstateras att flera omständigheter bidrar till att import inte kan ersätta produktionsbortfallet i Slite på kort sikt. ”Oavsett om ett ersättningsmaterialen kan hämtas lokalt, importeras eller tas fram i form av nya produkter kommer det krävas omfattande upphandlingar, justeringar och utprovningar utifrån vilken typ av byggnation som kalken ska användas för. Denna process tar flera år, vilket i sig innebär utmaningar att på kort sikt hitta ersättningsmaterial.”

10 september

Cementa håller pressträff om pågående insatser avseende cementförsörjningen i Sverige. ”En längre tidsram behövs för att nödvändiga myndighetsgodkännanden knutet till användning av extern kalksten ska kunna komma på plats, men också för att skapa rimlig tid för de domstolsprocesser för längre tillstånd som påbörjas inom kort” konstateras i ett pressmeddelande.

Läs mer här