kvinna med ansiktsskydd

Coronaviruset – Vad gäller för dig som arbetsgivare?

Ccoronaviruset (Covid-19) påverkar hela landet och många av Industriarbetsgivarnas medlemsföretag riskerar att drabbas av coronapandemins följder. På denna sida har vi samlat svar på de vanligaste frågorna samt ett antal länkar som kan vara bra att känna till för dig som arbetsgivare.

Våra arbetsrättsjurister och rådgivare arbetar fortlöpande med att bevaka de förslag till regelförändringar som regeringen presenterar och vad förslagen innebär för dig som arbetsgivare. Det är viktigt för oss att kunna hålla våra medlemmar uppdaterade med så färsk information som möjligt.

Vi har samlat informationen under olika rubriker som du hittar i menyn eller här nedanför:

OBS! Vi uppdaterar också kontinuerligt Industriarbetsgivarguiden med avtalsspecifik information dig som är medlem. Där finns med de senaste reglerna och förhållningsreglerna samt centrala avtal och avtalsmallar.

Centala avtal om korttidsarbete och korttidspermittering klara

Industriarbetsgivarna har ingått centrala kollektivavtal med samtliga våra motparter som möjliggör korttidsarbete och korttidspermittering. Avtalet med IF Metall gäller tillsvidare, vilket möjliggör lokala kollektivavtal för korttidsarbete även efter årsskiftet på samtliga avtalsområden där IF Metall är part. Även avtalet med GS-facket gäller tillsvidare och möjliggör korttidsarbete och korttidspermittering på avtalsområde Sågverk.

Avtalet med Sveriges Ingenjörer, Ledarna och Unionen möjliggör korttidspermittering under år 2020 på samtliga avtalsområden där dessa förbund är motparter. Parterna är överens om att i god tid före den 31 december 2020 förhandla om ett förlängt avtal om korttidsarbete.

Industriarbetsgivarna har träffat centralt kollektivavtal med Pappers som möjliggör korttidspermittering fram till och med 30 juni 2021.

Industriarbetsgivarna har träffat centralt kollektivavtal med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer som möjliggör korttidspermittering fram till och med juni 2021.

Avtalen och mer information finns tillgängliga under respektive avtalsområde på Industriarbetsgivarguiden

Krisinformation

Här finns uppdaterad information från myndigheterna.

Medlemsinformation och mailutskick

Vi gör också kontinuerliga utskick via Arbetsgivarcirkulär till dig som är medlem. Om du inte får utskicken redan, maila info@industriarbetsgivarna.se för att registrera dig. Uppge företagsnamn samt organisations- eller medlemsnummer i mailet.

Om ditt företag är medlem i Industriarbetsgivarna har du tillgång till Industriarbetsgivarguiden.se, som vi uppdaterar med ytterligare avtalsspecifik information. Skapa konto här

Du som inte är medlem i Industriarbetsgivarna kan hålla dig uppdaterad via mailutskicket Avtalsnytt. Maila info@industriarbetsgivarna.se för att registrera dig.

Karolina Sjöberg Chefsjurist
Mobil: 070-345 69 71
Arbete: 08-762 67 66
Email: karolina.sjoberg@industriarbetsgivarna.se

_HFB1625_web.jpg