Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.
Riksdagshuset och Rosenbad

Regeringens ekonomiska åtgärder med anledning av coronakrisen

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av covid-19-virusutbrottet har regeringen vidtagit flera olika åtgärder i syfte att minska konsekvenserna för företag och skapa förutsättningar för bibehållna anställningar, bl.a nya regler om korttidsarbete (korttidspermittering) samt olika förslag till likviditetsförstärkande åtgärder.

Sänkta kostnader för företag

Korttidsarbete och korttidspermittering


Korttidspermittering infört från och med 16 mars
Lagen innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Konstruktionen liknar korttidsarbete, men subventionsgraden utökas kraftigt. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen.

Förändringarna i lagen om stöd vid korttidsarbete trädde ikraft den 7 april och gäller under 2020 men bestämmelserna tillämpas från och med den 16 mars. Läs mer här.

Med anledning av det krispaket regeringen presenterade den 16 mars har Industriarbetsgivarna tecknat centrala avtal om korttidsarbete och korttidspermittering med samtliga fackliga motparter.

Centrala avtal om korttidsarbete och korttidspermittering klara
Industriarbetsgivarna har den 17 mars 2020 träffat ett centralt kollektivavtal med IF Metall som möjliggör korttidsarbete och korttidspermittering på samtliga avtalsområden där IF Metall är motpart.

Industriarbetsgivarna har den 18 mars 2020 träffat ett centralt kollektivavtal med GS-facket som möjliggör korttidsarbete och korttidspermittering på avtalsområde Sågverk.

Industriarbetsgivarna har den 18 mars 2020 träffat centrala kollektivavtal på förbundsnivå med Sveriges Ingenjörer, Ledarna och Unionen som möjliggör korttidspermittering under år 2020 på samtliga avtalsområden där dessa förbund är motparter.

Industriarbetsgivarna har den 20 mars träffat avtal med Pappers om korttidsarbete. Avtalet gäller till den 31 december 2020. Den 1 december ska förhandlingar upptas om ett nytt avtal. Mer information kommer i början av nästa vecka.

Avtalen och mer information finns tillgängliga under respektive avtalsområde på Industriarbetsgivarguiden.

Ny lag om statligt stöd vid korttidsarbete har trätt i kraft
Den 2 april röstade riksdagen formellt ja till regeringens förslag om ett system för korttidsarbete/korttidspermittering. Den nya lagen trädde i kraft den 7 april, men stödet kan godkännas retroaktivt från den 16 mars. I samband med att lagen trädde i kraft har även en ny förordning, förordning (2020:208) om stöd vid korttidsarbete utfärdats.

Regeringen lättar på regler för korttidspermittering
Den 14 april presenterade regeringen tillsammans med januaripartierna ytterligare åtgärder för att mildra det nya coronavirusets konsekvenser för jobb och ekonomi. Tanken är att systemet med korttidspermittering nu ska bli mer kraftfullt samtidigt som kontrollinsatserna utökas. Läs mer här.

Industriarbetsgivarnas jurister och experter arbetar just nu intensivt för att ta fram information och svar på de vanligaste frågorna när det gäller korttidsarbete och korttidspermittering. Reglerna är nya och det finns i dagsläget en del frågor som vi ännu inte har svar på. Vi arbetar med att ge våra medlemsföretag så mycket information som möjligt och kommer löpande att uppdatera denna information.

OBS! Vi uppdaterar kontinuerligt Industriarbetsgivarguiden med avtalsspecifik information dig som är medlem. Där finns de senaste reglerna och förhållningsreglerna samt centrala avtal och avtalsmallar. På Industriarbetsgivarguiden hittar du även svar på många av de vanligaste frågorna kring korttidsarbete och korttidspermittering.

Tillväxtverkets information samt frågor och svar om korttidspermittering
Tillväxtverket är ansvarig myndighet för att hantera ansökan om stöd vid korttidsarbete/korttidspermittering. Myndigheten arbetar med att få alla förutsättningar på plats och informerar om korttidsarbete på sin hemsida. Tänk på att hemsidan uppdateras löpande med information och svar på vanliga frågor. Notera dock att myndighetens frågor och svar är generella och att avvikelser kan finnas i centrala avtal om korttidsarbete och korttidspermittering samt i kollektivavtal som ditt företag omfattas av.

På Tillväxtverkets hemsida kan du numera ansöka digitalt om stöd för korttidsarbete, få information om hur du går tillväga vid din ansökan via instruktionsfilmer, få hjälp med beräkning av rätt belopp via myndighetens beräkningsverktyg samt ta del av informationstexter och använda myndighetens webbtest för att få en uppfattning om ditt företag har rätt till stöd. Läs mer här.

Tillfälligt sänkta socialavgifter med anledning av coronaviruset

Den 3 april antog riksdagen regeringens förslag om en tidsbegränsad nedsättning av socialavgifterna. Det innebär att arbetsgivar­avgifterna sänks mellan 1 mars och 30 juni 2020. I och med de nya reglerna kommer företagen endast betala ålders­pen­sionsavgift på ersättning som ges ut under perio­den den 1 mars 2020 till och med den 30 juni 2020. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda per företag och upp till en lönesumma om 25 000 kronor per anställd och månad. Det innebär att arbetsgivaren får en lättnad med upp till 5 300 kr per anställd och månad, vilket underlättar för företag som drabbats av ett plötsligt inkomstbortfall samtidigt som lönekostnader finns kvar.

På Skatteverkets hemsida finns information om hur företag ska göra för att ta del av åtgärderna

Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader

För alla arbetsgivare i Sverige finns ett skydd mot höga sjuklönekostnader. Skyddet innebär att arbetsgivare kan få ersättning för sjuklönekostnader. Till följd av coronaviruset har riksdag och regering infört tillfälliga regler som innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i arbetsgivardeklarationen från och med april 2020. Staten tar hela sjuklönekostnaden som arbetsgivaren har i april och maj. Arbetsgivaren ska betala ut sjuklön till sina anställda precis som vanligt. Försäkringskassan ersätter sedan arbetsgivaren via skattekontot. Försäkringskassan kommer att besluta om ersättningen månadsvis, snarast efter att arbetsgivarna har lämnat sin arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Den första krediteringen kommer därmed att göras efter den 12 maj 2020.

Här kan du ta del av samlad aktuell information från Försäkringskassan om bland annat ersättning för sjuklönekostnader.

Statligt ansvar för sjuklönekostnader förlängs och justeras

Det statliga stödet för att täcka företagens sjuklönekostnader föreslås förlängas på det sätt som varit fallet för april och maj så att även juni och juli omfattas. Staten kommer från och med den 1 augusti till den 30 september ersätta arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader till följd av coronapandemin. Regeringen bereder just nu detaljerna i förslaget.

Likviditetsförstärkande åtgärder för företag

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Den 26 mars och 3 april beslutade riksdagen om regeringens förslag att företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar under ett år. Målet är att snabbt och i en betydande omfattning stärka företagens likviditet – i hela företagssektorn. De nya reglerna innebär att företag  som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Betalningen kan skjutas upp i ett år från beslutsdatumet. Anståndet gäller för upp till tre månader eller ett kvartal mellan januari och september 2020, eller för årsmoms som ska betalas under våren.

Riksdagen har dock återförvisat förslaget till regeringen för att de föreslagna räntesatserna ansågs vara för höga varför ett reviderat förslag väntas komma inom kort. Läs mer här.

Regeringen har nu föreslagit att sänka den sammantagna räntan och avgiften på tillfälligt anstånd. Regeringens förslag: "Under de första sex månaderna av anståndet kommer endast en ränta på 1,25 procent tas ut. Därefter tillkommer en anståndsavgift på 0,2 procent per månad. Det motsvarar en avdragsgill ränta på 3,1 procent per år, eller 1,6 procent under det första halvåret uttryckt som årsränta.” Industriarbetsgivarnas bevakar förslaget och informerar löpande. Du kan även läsa mer här.

Krispaket för små och medelstora företag

Regeringen presenterade den 25 mars ett krispaket som vänder sig särskilt till SME-företag. För mer information om paketets innehåll samt hur du som företagare kan ta del av stödåtgärderna, se Industriarbetsgivarguiden

Företag får stöd baserat på omsättningstapp

Den 30 april presenterade regeringen förslag till ett omsättningsstöd på sammanlagt 39 miljarder kronor. Storleken på stödet kommer att bero på hur stort omsättningsbortfall ett företag har haft och variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020. För att ta del av stödet krävs enligt förslaget att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Stödet ska kunna beviljas företag och organisationer som har F-skatt och betalas ut genom Skatteverket. Maxbeloppet föreslås vara 150 miljoner kronor per företag. Regeringen arbetar för att förslaget ska kunna träda i kraft den 1 juli 2020. Läs mer här.

Mer om regeringens krispaket

Krispaket med fokus på utbildning och omställning

Den 30 mars presenterade regeringen – tillsammans med Centern och Liberalerna – ytterligare åtgärder för att försöka mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och ekonomi. Det fjärde krispaket fokuserar på utbildning och omställning. Läs mer här.

Läs mer: