Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.
Riksdagshuset och Rosenbad

Korttidsarbete och korttidspermittering

Med anledning av det krispaket regeringen presenterade den 16 mars har nu Industriarbetsgivarna tecknat ett antal centrala avtal om korttidsarbete och korttidspermittering.

Industriarbetsgivarnas jurister och experter arbetar just nu intensivt för att ta fram information och svar på de vanligaste frågorna när det gäller korttidsarbete och korttidspermittering. Reglerna är nya och det finns i dagsläget en del frågor som vi ännu inte har svar på. Vi arbetar med att ge våra medlemsföretag så mycket information som möjligt och kommer löpande att uppdatera denna information.

OBS! Vi uppdaterar också kontinerligt Industriarbetsgivarguiden med avtalsspecifik information dig som är medlem. Där finns med de senaste reglerna och förhållningsreglerna samt centrala avtal och avtalsmallar.

Centala avtal om korttidsarbete och korttidspermittering klara

Industriarbetsgivarna har den 17 mars 2020 träffat ett centralt kollektivavtal med IF Metall som möjliggör korttidsarbete och korttidspermittering på samtliga avtalsområden där IF Metall är motpart.

Industriarbetsgivarna har den 18 mars 2020 träffat ett centralt kollektivavtal med GS-facket som möjliggör korttidsarbete och korttidspermittering på avtalsområde Sågverk.

Industriarbetsgivarna har den 18 mars 2020 träffat centrala kollektivavtal på förbundsnivå med Sveriges Ingenjörer, Ledarna och Unionen som möjliggör korttidspermittering under år 2020 på samtliga avtalsområden där dessa förbund är motparter.

Industriarbetsgivarna har den 20 mars träffat avtal med Pappers om korttidsarbete. Avtalet gäller till den 31 december 2020. Den 1 december ska förhandlingar upptas om ett nytt avtal. Mer information kommer i början av nästa vecka.

Avtalen och mer information finns tillgängliga under respektive avtalsområde på Industriarbetsgivarguiden

Tillväxtverkets frågor och svar om korttidspermittering

Tillväxtverket är ansvarig myndighet för att hantera ansökan om stöd vid korttidspermittering. Myndigheterna arbetar med att få alla förutsättningar på plats och informerar löpande om korttidspermittering på sin hemsida. Tänk på att hemsidan uppdateras löpande. Notera även att myndighetens frågor och svar är generella och att avvikelser kan finnas i centrala avtal om korttidspermittering samt i kollektivavtal som ditt företag omfattas av.

Mer om regeringens krispaket

Regeringen har presenterat ett nytt krispaket för svenska företag. Bland annat nytt system för korttidspermittering, som minskar företagens lönekostnader med upp till 50 procent. I krispaketet ingår också att staten tar över sjuklöneansvaret i två månader, april och maj.

Korttidspermittering införs från och med 16 mars

Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Konstruktionen liknar korttidsarbete, men subventionsgraden utökas kraftigt. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen.

Förslaget om korttidspermittering föreslås träda ikraft den 7 april och gälla under 2020 men det tillämpas från och med den 16 mars. Läs mer här.

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader

Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Läs mer här.

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Regeringen presenterade också ett förslag om likviditetförstärkning via skattekontot. Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.

Företags anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. Detta ersätter det tidigare presenterade förslaget. De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan få skatten återbetald från Skatteverket. Läs mer här.

Läs mer: