Fyr på Hållö

Tips på utbildningar och kurser för kompetensutveckling

På den här sidan har vi samlat tips på utbildningar och kurser som kan användas i samband med korttidsarbete. Utbildningarna är digitala, kostnadsfria och arrangeras av en mängd olika aktörer, från arbetsmarknadens parter till myndigheter, högskolor och universitet.

Använd gärna den här sidan för att låta dig inspireras av vilka utbildningar som finns tillgängliga under den rådande pandemin. Vi tar tacksamt emot tips på fler utbildningar! Kontaktuppgifter finner du längst ned på sidan.

Kompetensutveckling och korttidsarbete – så funkar det

Det finns inget som hindrar att man utnyttjar den tid som friställs till kompetensutveckling, snarare tvärtom. Både arbetsgivare och fackförbund är överens om att det är bra om man kan använda den friställda tiden till kompetenshöjande insatser. Det stärker både företagets konkurrenskraft likväl som den enskilda individen. Tillväxtverket är också positivt inställda till kompetensutveckling under arbetsbefriad tid. Att arbetstagarna under arbetsbefriad tid deltar i kompetensutvecklande insatser som de lokala parterna kommit överens om påverkar inte det statliga stödet.   

De lokala parterna kan när de förhandlar om korttidsarbete komma överens om kompetensutveckling under den arbetsbefriade tiden, vilka som ska omfattas, under vilken tid och hur det ska ske. De centrala kollektivavtalen på respektive område kan innehålla bestämmelser som rör utbildning. Det är viktigt att tidigt starta diskussionerna med lokalt fack och de anställda kring vilka utbildningsinsatser som skall genomföras. Om företaget har en strategi för kompetensutveckling skall den med fördel användas. 

Du hittar mer information om korttidsarbete här: 

Branschvalidering

Validering av yrkeskompetens handlar om att bedöma och intyga en persons kunskaper och färdigheter kopplat till vilka krav som ställs på kompetens inom ett yrke eller yrkesområde. En medarbetare kan ha utvecklats genom utbildning, många år på jobbet eller på något annat sätt – hur det skett är inte det som är avgörande. Det väsentliga är att synliggöra aktuell kompetens, för att i ett nästa steg ta vara på densamma eller gå vidare med kompetensutveckling som är träffsäker och effektiv. Branschvalidering möjliggör en strukturerad och kostnadseffektiv kompetensutveckling.  

Industriarbetsgivarna har tillsammans med övriga parter inom Industrirådet tagit fram valideringsmodeller främst inriktade mot arbetare. De gemensamma modellerna är bas, automation och underhåll. Det finns mer branschinriktade modeller inom exempelvis CNC, svets, process och träteknik.  

Branschvalidering är starkt sammankopplat med utbildning och upptäcks luckor i en anställds kunskaper skall dessa alltid efterföljas av utbildning.   

För mer information, gå in på Svenskindustrivalidering.se och ta kontakt med det nationella kansliet eller ert närmsta testcenter.

Industriarbetsgivarnas kurser inom arbetsrätt

Industriarbetsgivarna ger kurser och utbildningar inom arbetsrätt och arbetsmiljö samt i de olika kollektivavtalen. Våra kurser är öppna för alla medlemsföretag. Under rådande Corona-pandemi hålls alla kurser digitalt. För att ta del av aktuellt kursutbud, vänligen besök Industriarbetsgivarnas kurssida.

Prevents kurser inom arbetsmiljö

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, sociala, organisatoriska liksom fysiska förhållanden. För att komma igång med arbetsmiljöarbetet krävs ofta också kunskaper om metoder. De kunskaperna kan man få på många olika sätt – genom utbildningar, arbetet, självstudier och via information från olika webbplatser. Utbildning som Svenskt Näringsliv, LO och PTK har enats om finns hos den samägda organisationen Prevent. Här finns ett stort utbud av arbetsmiljökurser som riktar sig till chefer, skyddsombud och andra som har behov av grundläggande arbetsmiljökunskaper. Läs mer här.

MOOC:s kostnadsfria webbutbildningar

MOOC står för “Massive Open Online Course” och är utbildningar som är tillgängliga online, kostnadsfria och med obegränsat deltagande utan krav på behörighet. De flesta MOOC-kurser ges av världsledande universitet från olika länder och går att starta när som helst. Kurserna är uppbyggda med digitala föreläsningar och kursmaterial, men erbjuder också mycket interaktion med andra studenter. På plattformarna är flera svenska universitets utbildningar tillgängliga. Exempelvis har KTH kurser om bland annat digital transformation, Internet of things och hållbar utveckling. Läs mer här.

Kurser kring AI och mjukvaruutveckling

Mälardalens tekniska högskola har efter önskemål från industrin tillgängliggjort kurser för med fokus på anställda i korttidsarbete. Samtliga kurser ges på engelska, är kostnadsfria, på avancerad nivå och är helt online. Läs mer här.

En kortare och enklare kurs i AI för alla finns tillgänglig här. Kursen riktar sig till alla som vill veta vad AI är, vad man kan göra (eller inte göra) med AI och hur AI påverkar våra liv. Utbildningen kombinerar teori med praktiska exempel och kan göras i egen takt. Det tar ca 15-30 timmar att genomföra kursen. 

Utbildningar kring AI ges även av Örebro Universitet inom Expertkompetensprogrammet Smarter 2.0. Läs mer här.

Övriga kurser inom digitalisering och produktionsteknik

Expertkompetensprogrammet ProdEx – Högskolan Väst 

ProdEx ger kurser på avancerad nivå till en mix av studenter och yrkesverksamma för att förstärka den svenska industrins konkurrenskraft. Inom ProdEx finns kurser inom till exempel Additiv tillverkning och robotteknik. Inom ProdEx tillämpas validering av arbetslivserfarenhet för att se om den intresserade har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Kurserna är relativt korta, motsvarande 2,5 högskolepoäng och genomförs under 5 veckor. 

Kurserna genomförs idag i en blandad form, fysiskt och via nätet. I framtiden kommer det att utvecklas kurser som kan ges mer på distans. Läs mer här.

Extrainsatta onlinekurser och föreläsningar inom teknik - Uppsala Universitet 

Uppsala Universitet har tillgängliggjort delar av befintliga kurser. Det går kostnadsfritt och utan anmälan att ta del av inspelade föreläsningar, lektioner och seminarier inom områden som industriell ekonomi och inbyggda system. 

Det finns även ett par nya sommarkurser som öppnade för ansökan den 8 maj, till exempel kursen Batterier för elektromobilitet och kursen Kvalitetsteknik. Läs mer här.

Satsning på kortare kurser inom Myndigheten för Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan har fått ett utökat uppdrag kring kortare utbildningar. Utbildningarna är flexibla när det kommer till studieform och studietakt. De är olika långa, bland de beviljade utbildningarna finns allt från de som motsvarar en veckas studier till närmare ett halvår. Till exempel kommer det ges utbildningar inom välfärdsteknik, dataanalys, cybersäkerhet och smarta elnät. Läs mer här.

Foto: Johan Sangberg/Mostphotos

Jesper Hedin Utredare Kompetensförsörjning
Mobil: 076-810 67 41
Arbete: 08-762 67 41
Email: jesper.hedin@industriarbetsgivarna.se

_HFA1047_web.jpg