Kompetensfrågor

Ökad kompetens stärker konkurrenskraften. Därför arbetar Industriarbetsgivarna för att säkerställa att våra medlemsföretag får den kompetens de behöver. En viktig del i detta är att utveckla samverkan mellan skola och näringsliv. En annan prioriterad uppgift är att stärka industrins attraktionskraft för att fler välutbildade ungdomar ska vilja jobba hos våra företag. Huvuddelen av vårt arbete görs inom ramen för Teknikcollege.

Industriarbetsgivarna arbetar för

  • Industrirelevanta utbildningar av god kvalitet som tillgodoser företagens kompetensbehov
  • Ett ökat engagemang och bättre samverkan mellan skola och näringsliv
  • Etablering av regionala kompetenscentra inom yrkesutbildningar, t.ex. Teknikcollege
  • Att stärka industrins attraktionskraft och inspirera ungdomar att skaffa sig en utbildning som passar industriföretagens behov, till exempel genom tävlingar i yrkesskicklighet
  • Stöd till medlemsföretagen avseende kompetensutveckling av egen personal

Partsgemensamt arbete

Industriarbetsgivarna bedriver partsgemensamt arbete kring kompetensförsörjning med våra motparter. Vissa frågor, som t.ex. Teknikcollege, drivs gemensamt för samtliga våra branscher. Andra frågor, som är mer specifika, behandlas inom respektive bransch.

Det partsgemensamma arbetet kring utbildnings- och kompetensfrågor drivs ofta inom Industriarbetsgivarnas kompetensråd och Sirius (skogsindustrins råd för industriell utveckling i samverkan)

Tips på utbildningar och kurser för kompetensutveckling

Vi har samlat tips på utbildningar och kurser som kan användas i samband med korttidsarbete. Utbildningarna är digitala, kostnadsfria och arrangeras av en mängd olika aktörer, från arbetsmarknadens parter till myndigheter, högskolor och universitet. Läs mer här

Fredrik Gunnarsson Ansvarig Kompetensförsörjning
Mobil: 072-744 67 31
Arbete: 08-762 67 31
Email: fredrik.gunnarsson@industriarbetsgivarna.se

_HFA1108_web.jpg

Jesper Hedin Utredare Kompetensförsörjning
Mobil: 076-810 67 41
Arbete: 08-762 67 41
Email: jesper.hedin@industriarbetsgivarna.se

_HFA1047_web.jpg