Aktiviteter inom kompetensförsörjningsområdet

Industriarbetsgivarna samverkar med skolor och myndigheter för att forma utbildningar som överensstämmer med företagens kompetensbehov och stöder det lokala arbetet med kompetensutveckling. Läs om vår verksamhet nedan och se även information om kommande aktiviteter rörande kompetensförsörjning i menyn till vänster.

Yrkestävlingar

Industriarbetsgivarna är tillsammans med IFMetall och Teknikföretagen engagerade i tävlingar i yrkesskicklighet och ansvarar för yrkena Svetsare, Industrielektriker, Automationstekniker (mekatronik) och CNC. Tävlingar i yrkesskicklighet syftar till att öka intresset för olika yrken, höja kvaliteten i yrkesutbildningen och visa vad man gör inom olika yrkeskategorier. WorldSkills Sweden ansvarar för tävlingar i yrkesskicklighet på nationell nivå. Mer information om yrkestävlingar. Vi kommer från hösten 2017 att öka vår satsning på skoltävlingar.

Basindustrins dag - Fokus kompetensförsörjning

Industriarbetsgivarna arrangerar sedan 2013 årligen en dag på temat kompetensförsörjning i samarbete med Skogsindustrierna, Svemin och Jernkontoret. Dagen är ett tillfälle för företag från de olika medlemsförbunden att träffas och utbyta erfarenheter i ämnet.

Tekniksprånget

Tekniksprånget är en satsning för att rekrytera fler ungdomar till ingenjörsutbildningarna. Inom många av våra medlemsföretag förutspås en stor brist på utbildad arbetskraft, inte minst civil- och högskoleingenjörer. Med anledning av detta har vi tecknat avtal mellan våra fyra förbund och Sveriges Ingenjörer och Unionen. Tekniksprånget innebär att teknikintensiva företag erbjuder alla studenter med godkända betyg från gymnasiets teknik-eller naturvetenskapliga program fyra månaders praktik. Detta i syfte att skapa intresse för att arbeta i våra företag och för vidare studier. Läs mer på www.teknikspranget.se

Samverkan

Industriarbetsgivarna samverkar med våra branschorganisationer inom kompetensförsörjningsområdet. Besök respektive organisation för mer information.

Fredrik Gunnarsson Ansvarig Kompetensförsörjning
Mobil: 072-744 67 31
Arbete: 08-762 67 31
Email: fredrik.gunnarsson@industriarbetsgivarna.se

_HFA1108_web.jpg