Aktiviteter inom kompetensförsörjningsområdet

Industriarbetsgivarnas arbete inom kompetensförsörjning och kompetensutveckling är framåtsyftande, långsiktigt och avsett för hela basindustrin. Vi arbetar för att skapa en fungerande struktur och att öka attraktiviteten till industrirelevanta utbildningar och de många olika yrken som finns inom industrin.

Vårt arbete är främst fokuserat inom nedan beskrivna huvudområden.

Påverkansarbete

Industriarbetsgivarnas påverkansarbete syftar främst till att öka kvalitet, tillgänglighet och matchning av utbildningar för att öka möjligheten till rekrytering och kompetensutveckling av redan anställda. En viktig faktor för att lyckas med vårt arbete är ett stort deltagande i vår samverkansplattform Teknikcollege. 

Vi är främst inriktade mot utbildningar på gymnasial nivå. Arbete sker på många olika sätt och nivåer; träffar med politiker och utredningar, samverkan inom Industrirådet och Svenskt Näringsliv, deltagande i Skolverkets nationella programråd, svara på remisser, etc. 

Frågor som vi arbetat med har exempelvis varit kring att utöka yrkesvux och förändra dess urvalsregler, förbättra kvalitén på gymnasieskolans yrkesprogram och utökningen av Yrkeshögskolan. 

Industriarbetsgivarna arbetar nära tillsammans med våra fackliga motparter. Inte minst inom våra partsgemensamma arbetsgrupper inom Sirius och Industriarbetsgivarnas kompetensråd.

Attraktivitet

Industriarbetsgivarna arbetar till viss del med attraktivitetsfrågor. Fokus ligger på yrkestävlingar och att tillsammans med våra branschorganisationer anordna studentträffar. Flera aktiviteter i arbetet inom Teknikcollege handlar om attraktivitet och rekrytering.

Medlemsnytta

En viktig del för experterna inom kompetensförsörjning är att bistå våra rådgivare med kunskap kring hur utbildning och kompetensförsörjning fungerar. Det kan exempelvis handla om hur avtal bör skrivas så att det passar både arbetsmarknaden och utbildningssystemet som i fallet Gymnasial lärlingsanställning. 

Varje höst samlar vi medlemsföretagen till Basindustrins dag där vi samlar och delar erfarenheter kring kompetensförsörjning. 

Vidare är vi en av huvudorganisationerna bakom Svensk Industrivalidering. Branschvalidering tror vi blir ett allt viktigare verktyg för att kunna tillgodose framtidens kompetenskrav och underlätta kompetensutveckling på företagen. 

 

 

Fredrik Gunnarsson Ansvarig Kompetensförsörjning
Mobil: 072-744 67 31
Arbete: 08-762 67 31
Email: fredrik.gunnarsson@industriarbetsgivarna.se

_HFA1108_web.jpg