Industriarbetsgivarnas kompetensråd

Industriarbetsgivarnas kompetensråd är en partsgemensam grupp där arbetsgivarförbunden samarbetar med IF Metall och GS-facket i yrkesutbildnings- och kompetensutvecklingsfrågor.

Samarbetet i kompetensrådet är reglerat i särskild bilaga i respektive kollektivavtal.

Kompetensrådet består av följande personer:
 

 • Per Widolf, Industriarbetsgivarna, ordförande
 • Fredrik Gunnarsson, Industriarbetsgivarna, sekreterare
 • Per-Anders Ivarsson, GAF (Zinkgruvan)
 • Caroline Forssell, SVEMEK (AB H Forssells Smidesverkstad)
 • Anu Lindahl, Stål och metall (Sandvik)
 • Leif Astikainen, BÄF (Finja AB)
 • Fredrik Löfgren, Sågverk (Setra Group)
 • Cathrin Öderyd, IF Metall, Gruv (avd. Malmfälten)
 • Lars Sundström, IF Metall, Gruv (Förbundskontoret)
 • Roger Lamell, IF Metall, Stål (avd. Uppland)
 • Tomas Nilsson, IF Metall, Stål (Förbundskontoret)
 • Tommy Thunberg Bertolone, IF Metall (Förbundskontoret), Vice ordförande
 • Leena Kyhlros, IF Metall, SVEMEK (Förbundskontoret)
 • Markus Hallén, IF Metall, SVEMEK (Göteborgsregionen)
 • Susanne Östh, IF Metall, Stål (Förbundskontoret)
 • Krister Rosén, GS facket (Förbundskontoret)

Kompetensrådets roll är att säkerställa kvaliteten på den gymnasiala yrkesutbildningen så att den motsvarar de krav företagen ställer. Likaså måste den eftergymnasiala utbildningen bättre anpassas efter företagens behov och önskemål.

Löpande frågor för kompetensrådet är utveckling av Teknikcollege, tävlingar i yrkesskicklighet, remissvar, aktivt påverka utredare och projekt inriktade mot tekniska utbildningar. Kompetensrådet ansvarar även för projekt inom avtal om yrkesintroduktion. En aktuell fråga är lärlingsutbildning och anställning av gymnasielärlingar

Fredrik Gunnarsson Ansvarig Kompetensförsörjning
Mobil: 072-744 67 31
Arbete: 08-762 67 31
Email: fredrik.gunnarsson@industriarbetsgivarna.se

_HFA1108_web.jpg