Påverkansarbete

Industriarbetsgivarna arbetar målmedvetet och långsiktigt strategiskt med att åstadkomma förbättringar inom utbildningssystemet. Vi finns representerade i en rad centrala grupperingar av vikt för att nå fram med förändringsförslag som underlättar för våra medlemsföretags arbete med kompetensförsörjning.

Industriarbetsgivarna finns representerade i

Industriarbetsgivarna har även en ledande roll i sekretariatet för Industrins utvecklingsråd.

Industriarbetsgivarna är också remissinstans i frågor som rör kompetensförsörjning (inom ramen för vårt partsgemensamma arbete inom Industriarbetsgivarnas kompetensråd, IAKR). Läs de senaste remissvaren här.

Fredrik Gunnarsson Ansvarig Kompetensförsörjning
Mobil: 072-744 67 31
Arbete: 08-762 67 31
Email: fredrik.gunnarsson@industriarbetsgivarna.se

_HFA1108_web.jpg