Utbildningsfrågor

Industriarbetsgivarna arbetar med utbildningsfrågor genom bland annat Teknikcollege, gymnasial lärlingsutbildning, gymnasial lärlingsanställning samt Te4 - ett fjärde år på teknikprogrammet.

Teknikcollege

Teknikcollege är modell för att stärka yrkesutbildning inom industri och teknik. Teknikcollege drivs inom ramen för Industrirådet där de flesta av industrins parter finns med. Industriarbetsgivarna arbetar mycket aktivt med Teknikcollege och är med i styrelsen för Riksföreningen Teknikcollege. Läs mer om Teknikcollege.

Gymnasial lärlingsutbildning

Från och med hösten 2011 har elever möjlighet att fullgöra sin gymnasieutbildning som lärling i stället för den reguljära skolgången. Genom en gymnasial lärlingsutbildning så får eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och möjlighet att under handledning på en arbetsplats få kunskaper inom yrkesområdet. Läs mer om gymnasial lärlingsutbildning.

Gymnasial lärlingsanställning

Industriarbetsgivarna har tillsammans med IF Metall tecknat avtal om gymnasiala lärlingsanställningar (GLA). Avtalet innebär i korthet att elever som väljer gymnasial lärlingsutbildning nu kan bli anställda när den arbetsplatsförlagda utbildningen utförs. Utbildningen är som regel tre år och ska ge grundläggande högskolebehörighet. Innan en gymnasial lärlingsanställning ingås, ska avtal träffas mellan skolan, företaget och lokal facklig organisation. Läs mer om gymnasial lärlingsanställning.

Te4 - ett fjärde år på teknikprogrammet

I februari 2013 presenterades på regeringens uppdrag ett utredningsförslag om en permanentning av ett fjärde år på Teknikprogrammet. Under läsåret 2014/15 ges det fjärde året på Teknikprogrammet inom ramen för försöksverksamheten på 20 skolor runt om i landet. Hösten 2015 kan alla skolor som erbjuder teknikprogrammet anordna det fjärde året. Läs mer om Te4.

Lästips!

Svenskt Näringsliv har tagit fram skriften Samverkan skola - näringsliv; 10 idéer att inspireras av som belyser olika sätt för skola och näringsliv att samverka genom exempel hämtade från grundskolan och gymnasiet.

Fredrik Gunnarsson Ansvarig Kompetensförsörjning
Mobil: 072-744 67 31
Arbete: 08-762 67 31
Email: fredrik.gunnarsson@industriarbetsgivarna.se

_HFA1108_web.jpg