Te4 - ett fjärde år på teknikprogrammet

I februari 2013 presenterades på regeringens uppdrag ett utredningsförslag om en permanentning av ett fjärde år på Teknikprogrammet. Under läsåret 2014/15 ges det fjärde året på Teknikprogrammet inom ramen för försöksverksamheten på 20 skolor runt om i landet. Hösten 2015 kan alla skolor som erbjuder teknikprogrammet anordna det fjärde året.

Hösten 2011 startade en försöksverksamhet med ett fjärde år på Teknikprogrammet. I februari 2013 presenterades på regeringens uppdrag ett utredningsförslag om en permanentning av ett fjärde år på Teknikprogrammet, och under läsåret 2014/2015 bedrevs en försöksverksamhet på ett tjugotal skolor runt om i landet. Under läsåret 2015/2016 har omkring 50 huvudmän beviljats statsbidrag från Skolverket för att anordna ett fjärde tekniskt år.

Tanken med ett fjärde år är att attrahera fler ungdomar till ingenjörsutbildningar men kanske framför allt att göra ungdomar mer anställningsbara i våra medlemsföretag, då det fjärde året är yrkesförberedande. Ett fjärde år på Teknikprogrammet innehåller minst 10 veckors arbetsplatsförlagt lärande, ett välkommet komplement till den annars alltför teoretiska inriktning som präglar de tekniska utbildningarna. Elever som har gått det fjärde året får en gymnasieingenjörsexamen.

Industriarbetsgivarna finns representerade i det nationella programrådet för ett fjärde år på Teknikprogrammet.

Mer information

Ett fjärde år för gymnasieingenjörsexamen - Skolverket - information om utbildningens innehåll, examensmål m.m.

Förordning 2014:854 - om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning

Fredrik Gunnarsson Ansvarig Kompetensförsörjning
Mobil: 072-744 67 31
Arbete: 08-762 67 31
Email: fredrik.gunnarsson@industriarbetsgivarna.se

_HFA1108_web.jpg