Tekniksprånget

Tekniksprånget är en satsning för att rekrytera fler ungdomar till ingenjörsutbildningarna. Inom många av våra medlemsföretag förutspås en stor brist på utbildad arbetskraft, inte minst civil- och högskoleingenjörer. Med anledning av detta har vi tecknat avtal mellan våra fyra förbund och Sveriges Ingenjörer och Unionen. Tekniksprånget innebär att teknikintensiva företag erbjuder alla studenter med godkända betyg från gymnasiets teknik-eller naturvetenskapliga program fyra månaders praktik. Detta i syfte att skapa intresse för att arbeta i våra företag och för vidare studier. Läs mer på teknikspranget.se