Att anställa inom yrkesintroduktionsavtalen - företag berättar

Under denna rubrik så samlar vi erfarenheter från företag som har anställt ungdomar inom yrkesintroduktionsavtalen, för att exemplifiera och inspirera till hur man kan arbeta med anställningsformen. Läs mer genom att klicka på respektive företagsnamn nedan.

Boliden, Garpenberg

I Garpenbergsgruvan hade Boliden ett behov av att anställa fler bergarbetare med specifika typer av kompetenser för att täcka upp inför kommande pensionsavgångar.

- Vi såg då avtalen om yrkesintroduktion som en möjlighet att ta in ungdomar med ett intresse för yrket och ge dem en chans att känna på och se om det passade dem, berättar Malin Söderman, personal- och miljöchef i Garpenberg.

Läs mer här

Uddeholms AB, Hagfors

Redan 2006 tecknade Uddeholms AB i Hagfors ett lokalt avtal med IF Metall om en egen slags yrkesintroduktion, som de kallar för aspirantutbildning*. Avtalet tecknades då man såg ett behov av ny arbetskraft inför stundande pensionsavgångar. Aspirantutbildningen blev ett sätt att få in unga personer i företaget och samtidigt säkerställa att de fick en grundlig utbildning och introduktion i sitt nya yrke.

Läs mer här