Boliden, Garpenberg

I Garpenbergsgruvan hade Boliden ett behov av att anställa fler bergarbetare med specifika typer av kompetenser för att täcka upp inför kommande pensionsavgångar.

- Vi såg då avtalen om yrkesintroduktion som en möjlighet att ta in ungdomar med ett intresse för yrket och ge dem en chans att känna på och se om det passade dem, berättar Malin Söderman, personal- och miljöchef i Garpenberg.

Boliden annonserade efter ungdomar med vissa kvalifikationer, såsom avslutad gymnasieutbildning med yrkesinriktning och B-körkort, och de sökande som blev kallade på intervju fick göra ett studiebesök i gruvan för att uppleva den unika arbetsmiljön. Slutligen anställdes sex personer för varsin 12 månader lång yrkesintroduktionsanställning.

Under året som yrkesintroduktionsanställd – eller ”lärling i egen regi” som de benämndes inom Boliden – så fick de efter inledande utbildningar i bl.a. säkerhet och heta arbeten följa med varsin handledare inom respektive arbetsområde. Till en början fick lärlingarna mest titta på och lyssna till sin handledare, men snart fick de själva prova på arbetet.

- Hur bra en utbildning i skolan än är, så finns det vissa saker man inte kan läsa sig till. Man måste ut och ta i grejerna, och utveckla en känsla för berget, säger en av handledarna.

Utöver att lärlingarna tidigt fick omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken, så var det faktum att de fick följa sina handledare under så pass lång tid ytterligare en positiv sida av anställningsformen enligt handledarna själva. De menade att när lärlingarna var med i det dagliga arbetet under ett helt år så innebar det också att de fick uppleva alla de problem som kan uppstå, som de då fick möjlighet att lära sig att lösa.

En annan av handledarna berättade att han till en början var lite skeptisk till att få en lärling, även om han själv lärdes upp enligt samma princip ett tiotal år tidigare när han var nyanställd i företaget. Men med facit i hand så skulle han gärna ha en lärling till.

- Jag har lärt mig saker själv också – när man ska förklara ett moment för någon annan eller får frågor om varför man gör just så, så börjar man fundera över sitt eget sätt att jobba. Man kommer på lösningar för att jobba ännu effektivare. Jag har fått flera aha-upplevelser under årets gång! säger han.

Även lärlingarna själva är nöjda med anställningsformen och tycker att det har varit ett bra sätt att lära sig yrket. Både handledare och lärlingar är överens om att själva lärandemomentet måste fungera väl för att en yrkesintroduktionsanställning ska bli lyckad – något som kräver att den anställde har viljan och intresset av att lära sig nya saker, men också att handledaren tycker om att lära ut.

Idag har de sex yrkesintroduktionsanställda precis påbörjat tillsvidaranställningar inom företaget.

- Vi är mycket nöjda med anställningsformen och är positiva till att anställa fler inom yrkesintroduktionsavtalet om behovet uppstår! summerar Malin Söderman.