Uddeholms AB, Hagfors

Redan 2006 tecknade Uddeholms AB i Hagfors ett lokalt avtal med IF Metall om en egen slags yrkesintroduktion, som de kallar för aspirantutbildning*. Avtalet tecknades då man såg ett behov av ny arbetskraft inför stundande pensionsavgångar. Aspirantutbildningen blev ett sätt att få in unga personer i företaget och samtidigt säkerställa att de fick en grundlig utbildning och introduktion i sitt nya yrke.

Under de första åren togs aspiranter inom framför allt intern service (el och plåtslageri, t.ex.) in på programmet, men idag har Uddeholm aspirantingångar till de flesta yrkesroller inom företaget. Aspiranter finns även inom produktion och på tjänstemannasidan. Ett lokalt avtal med PTK, liknande det med IF Metall, skrevs år 2010.

Under aspirantutbildningen får ungdomarna utbildning och handledning och får också pröva sina nya kunskaper i praktiken. Några av handledarna har tidigare gått handledarutbildningar i samband med att elever från gymnasieskolan har tagits emot på praktik, men en sådan utbildning är inte ett krav.

- Det viktigaste är att handledarna är kunniga inom sina respektive arbetsområden och att de har intresse av att lära ut sina kunskaper till aspiranterna, säger Ellen Myrén Scott, personalutvecklare på Uddeholms AB.

- Handledarna är generellt sett jättenöjda med aspirantutbildningen – eftersom de har en aspirant med sig under så pass lång tid så behöver de inte stressa fram kunskap, utan har gott om tid på sig att lära ut, fortsätter Ellen.

Utbildningen sker främst internt, men vid behov så kan en aspirant även delta i externa kurser. Avstämning sker var 6:e månad, och om aspiranten ligger i fas med sin utbildningsplan så höjs då lönen med 500 kr. Efter utbildningens slut så är ambitionen att aspiranten ska få en tillsvidareanställning.

Uddeholm är väldigt nöjda med sin satsning och menar att aspirantprogrammet är positivt för både företaget och samhället – de får kvalificerad arbetskraft samtidigt som ungdomar, ofta från trakterna kring Hagfors, får jobb.

Uddeholm planerar att i vissa stycken anpassa nuvarande aspirantavtal mot yrkesintroduktionsavtalet.

- Skulle vi ge några råd till andra företag som funderar på liknande anställningsmodeller så är det att hitta vad som fungerar för just det företaget. För oss fungerar just den här modellen jättebra, men alla måste nog hitta sin egen väg och sitt egna sätt, avslutar Ellen.

*Skillnaden mot de yrkesintroduktionsavtal som finns idag är att aspiranttiden på Uddeholms AB är något längre – vanligtvis 2 år – och att ingångslönen är minst lägstalönen (till skillnad från yrkesintroduktionsavtalen där utrymme finns att revidera lönen utefter andelen utbildning och handledning, dock som mest till 75 % av avtalets lägstalön).