Fördjupningskurs arbetsmiljö - arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

En kurs om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar med fokus på rehabiliteringsansvaret. Utrymme ges för diskussion och grupparbete.

Syfte

Kursen ger dig kunskap om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och de lagar och regelverk som styr den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

Vi belyser de organisatoriska förutsättningarnas betydelse för att förebygga ohälsa och lyckas med rehabiliteringsansvaret.

Mål

Kursen ska öka din trygghet i rehabiliteringsarbetet och stärka dina kunskaper om såväl de olika åtgärder arbetsgivaren är skyldig att vidta inom ramen för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, som de olika aktörernas roller i rehabiliteringen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla inom företaget som hanterar sjukskrivnings- och rehabiliteringsfrågor eller bara vill lära sig mer i ämnet.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.

Kursens upplägg

Lärarledd undervisning varvad med frågor, diskussioner och grupparbeten.

Ur innehållet

  • Lagar och regler som styr arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
  • De olika aktörernas roller i rehabiliteringsarbetet
  • Vad händer om rehabiliteringen inte lyckas?

Omfattning

En dag

Pris

2 900 kr/deltagare exkl. moms
Lunch, kaffe samt material ingår