Arbetsrätt fördjupningskurs

Kursen vänder sig till dig som har en grundläggande arbetsrättslig kunskap och önskar ytterligare fördjupning inom området.

Kursen ges i samarbete med IKEM.

Anmäl dig här

Kursen lyfter dig till en fördjupad arbetsrättslig nivå med avstamp från den arbetsrättsliga grundkursen. Fördjupningskursen varvar teori och case-studier och har ett fokus på praktiska frågeställningar som kan uppstå hos företagen. Kursdeltagarna delas in i mindre grupper och får ett antal frågeställningar att diskutera och lösa med stöd från kursledarna.

Varje kursdeltagare som önskar får bidra till kursens innehåll med ett case från sin verksamhet, vilket skickas in i förväg senast den 8 oktober 2021 till utbildning@industriarbetsgivarna.se. Innehållet i kursen skräddarsys därefter och kompletteras med kursledarnas material för att få ett bra kursinnehåll. 

Exempel på områden som kommer att beröras är MBL:s regler om förhandlingsskyldighet, arbetsgivarens omplaceringsskyldighet, LAS regler om turordning, arbetsgivarens ärendehantering i personärenden, upprättande av varningar/skriftliga erinringar, formalia kring tvisteförhandlingen och proceduren vid uppsägning av personliga skäl och avskedanden. Vi kommer även att belysa i vilka fall grund för uppsägning och avskedande kan föreligga.

Kursunderlag skickas ut cirka en vecka före kursstart.

Kursen genomförs digitalt i Teams.

Omfattning
1 dag uppdelat på två digitala halvdagar kl. 09.00-12.00.

Datum
10-11 november 2021

Kostnad
1 900 kronor exklusive moms

Kursledare
Kursen leds av Industriarbetsgivarnas chefsjurist Karolina Sjöberg och IKEM:s arbetsrättsjurist Lisa Wastelius

Anmäl dig här