Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Arbetsrätt grundkurs (via Teams)

Arbetsrätt grundkurs är en kurs för dig som är intresserad av arbetsrättens grunder och de vanligaste lagarna som gäller för dig som arbetsgivare.

Anmäl dig här

På den här kursen går vi på ett övergripande plan igenom:
- Medbestämmandelagen (MBL)
- Lagen om anställningsskydd (LAS)
- Ledighetslagarna

Under kursen får du en inblick i de arbetsrättsliga regler som arbetsgivare ofta berörs av och som i hög grad påverkar verksamheten. Vi belyser vanligt förekommande frågeställningar och situationer som kan uppkomma på arbetsplatsen. Genomgången omfattar t.ex. förhandlingsreglerna i medbestämmandelagen och anställnings- och uppsägningsregler i lagen om anställningsskydd. Kursens fokus är på arbetsrättslig lagstiftning och inte på kollektivavtal.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla inom företaget som i sitt dagliga arbete hanterar arbetsrättsliga frågor eller personalfrågor för arbetsgivarens räkning, t.ex. personalhandläggare, företagets representanter vid fackliga förhandlingar, chefer/arbetsledare med personalansvar med flera.

Kursens upplägg

Kursen hålls digitalt via Microsoft Teams och är uppdelad i två block.

Block 1: Måndagen den 30 november 2020 kl. 09.00-11.45
Block 2: Tisdagen den 1 december 2020 kl. 09.00-11.45

Kostnad

1 900 kronor exkl. moms.

Anmäl dig här