Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Allmänna anställningsvillkor för tjänstemän

Avser avtal för stålindustrin, svetsmekanisk industri (SVEMEK), byggnadsämnesindustrin, sågverksindustrin och gruvindustrin.

Tjänstemannaavtalet reglerar i stort sett samtliga förhållanden mellan företaget och tjänstemannen som bl.a. anställningsformer, lojalitetsregler, ersättningsregler samt arbetstids- och semesterbestämmelser.

Syfte

Kursen ger dig grundläggande kunskap för att kunna hantera de frågor som rör anställningsvillkor för tjänstemän i industriföretag.

Mål

Efter genomgången kurs har du förvärvat följande kunskaper/insikter:

  • Du ska känna till avtalets olika anställningsformer och hur de bäst kan användas.
  • Du har en grundläggande kunskap om hur du hanterar vanligt förekommande situationer med utgångspunkt från avtalets bestämmelser.
  • Du har kunskap om relevanta delar av de lagar som är förknippade med respektive avtalsbestämmelse, exempelvis lagen om anställningsskydd (LAS) och semesterlagen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivarföreträdare och hanterar frågor om anställning, uppsägning och allmänna anställningsvillkor för tjänstemän i företaget.

Förkunskap

Kursen är en grundkurs och några formella förkunskaper krävs inte.

Kursens upplägg

Föreläsningar varvas med frågor, diskussioner och grupparbeten.

Ur innehållet

  • Det enskilda anställningsavtalet och rättsregler i förhållande till det centrala avtalet
  • Vilka kategorier anställda har rätt till särskild övertidskompensation respektive restidsersättning
  • Föräldraförmåner enligt lag och avtal
  • Semesterförmåner
  • LAS med fokus på rättsfall rörande tjänstemän
  • Arbetstidsbestämmelser

Omfattning

1 dag

Kostnad

2 900 kr exkl. moms
inklusive kursmaterial, lunch och kaffe

Föreläsare

Förhandlare och jurister från Industriarbetsgivarna

Intresseanmäl dig nedan

Intresseanmälan