Avtalskurs massa och papper (via Teams)

Kursen innehåller en genomgång av avtalet.

Anmäl dig här

Syfte

Kursen ger dig stöd i din roll som arbetsgivarföreträdare och ger dig nödvändiga kunskaper om det kollektivavtal om löner och anställningsvillkor som gäller i förhållandet mellan företaget och den anställde, samt hur detta kollektivavtal samspelar med den arbetsrättsliga lagstiftningen.

Mål

Kursen ökardin trygghet i dina kontakten med anställda och deras fackliga organisationer. Du kan tillämpa avtalets regler i företagets verksamhet och har kunskap om vilka områden som inte regleras i avtalet utan istället i lagstiftning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla inom företaget som i sitt dagliga arbete hanterar arbetsrättsliga frågor eller personalfrågor för arbetsgivarens räkning, t.ex. personalhandläggare, företagets representanter vid fackliga förhandlingar, chefer/arbetsledare med personalansvar, lönehandläggare m.fl.

Förkunskaper

Kursen är grundläggande. Inga särskilda förkunskaper behövs.

Kursens upplägg

Kursen hålls digitalt via Microsoft Teams och är uppdelad i två block.

Block 1: Utbildningens första del innehåller en genomgång av avtalsområdets konstruktion med riksavtalet tillsammans med Pappers och allmänna anställningsvillkor för samtliga anställda inom massa- och pappersindustrin. Blocket innehåller vidare en genomgång av riksavtalets bestämmelser samt allmänna anställningsvillkors bestämmelser gällande bland annat anställningens ingående, frånvaro och ledigheter samt anställningens upphörande.

Block 2: Utbildningens andra del är en fortsättningskurs. Blocket fokuserar på allmänna anställningsvillkors bestämmelser gällande arbetstids och ersättningar. Några av de områden som kommer behandlas är veckovila, dygnsvila, övertidsregler och ersättningar.

Datum och tid

26 oktober 2021 09.00-11.30
27 oktober 2021 09.00-11.30

Kostnad

1 900 kronor exkl. moms.

Anmäl dig här

 

Kursen hålls även på plats i Stockholm den 30 november. Mer information om det kurstillfället hittar du här.