Avtalskurs massa och papper (via Teams)

Kursen innehåller en genomgång av avtalet.

Anmäl dig till kursen i maj 2021 här

Syfte

Kursen ger dig stöd i din roll som arbetsgivarföreträdare och ger dig nödvändiga kunskaper om det kollektivavtal om löner och anställningsvillkor som gäller i förhållandet mellan företaget och den anställde, samt hur detta kollektivavtal samspelar med den arbetsrättsliga lagstiftningen.

Mål

Kursen ökardin trygghet i dina kontakten med anställda och deras fackliga organisationer. Du kan tillämpa avtalets regler i företagets verksamhet och har kunskap om vilka områden som inte regleras i avtalet utan istället i lagstiftning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla inom företaget som i sitt dagliga arbete hanterar arbetsrättsliga frågor eller personalfrågor för arbetsgivarens räkning, t.ex. personalhandläggare, företagets representanter vid fackliga förhandlingar, chefer/arbetsledare med personalansvar, lönehandläggare m.fl.

Förkunskaper

Kursen är grundläggande. Inga särskilda förkunskaper behövs.

Kursens upplägg

Kursen hålls digitalt via Microsoft Teams och är uppdelad i två block.

Kurs maj 2021
Block 1: Måndagen den 24 maj kl. 09.00-11.30
Block 2: Tisdagen den 25 maj kl. 09.00-11.30
Anmäl dig till kursen i maj här

 

Block 1: Utbildningens första del innehåller en genomgång av avtalsområdets konstruktion med riksavtalet tillsammans med Pappers och allmänna anställningsvillkor för samtliga anställda inom massa- och pappersindustrin. Blocket innehåller vidare en genomgång av riksavtalets bestämmelser samt allmänna anställningsvillkors bestämmelser gällande bland annat anställningens ingående, frånvaro och ledigheter samt anställningens upphörande.

Block 2: Utbildningens andra del är en fortsättningskurs. Blocket fokuserar på allmänna anställningsvillkors bestämmelser gällande arbetstids och ersättningar. Några av de områden som kommer behandlas är veckovila, dygnsvila, övertidsregler och ersättningar.

Kostnad

1 900 kronor exkl. moms.