Avtalskurs för massa- och pappersindustrin

Kursen innehåller en genomgång av avtalet. Utrymme ges för diskussion och grupparbeten.

 

Syfte

Kursen ger dig stöd i din roll som arbetsgivarföreträdare och ger dig nödvändiga kunskaper om det kollektivavtal om löner och anställningsvillkor som gäller i förhållandet mellan företaget och den anställde, samt hur detta kollektivavtal samspelar med den arbetsrättsliga lagstiftningen.

Mål

Kursen ökar din trygghet i dina kontakter med anställda och deras fackliga organisationer. Du kan tillämpa avtalets regler i företagets verksamhet och har kunskap om vilka områden som inte regleras i avtalet utan istället i lagstiftning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla inom företaget som i sitt dagliga arbete hanterar arbetsrättsliga frågor eller personalfrågor för arbetsgivarens räkning, t.ex. personalhandläggare, företagets representanter vid fackliga förhandlingar, chefer/arbetsledare med personalansvar, lönehandläggare m.fl.

Förkunskaper

Kursen är grundläggande. Inga särskilda förkunskaper behövs.

Kursens upplägg

Lärarledd undervisning varvad med frågor, diskussioner och grupparbeten.

Ur innehållet

  • Avlöningsbestämmelser (avtal med Pappers)
  • Betalning vid omplacering och omflyttning (avtal med Pappers)
  • Livsarbetstid (avtal med Pappers)
  • Anställningens ingående och upphörande
  • Arbetstidsregler
  • Särskilda ersättningar
  • Semester
  • Övriga bestämmelser av central betydelse

Omfattning

1 dag

Kostnad

2 900 exkl. moms
inklusive kursmaterial, lunch och kaffe

Föreläsare

Förhandlare och jurister från Industriarbetsgivarna.

Blockutbildning

Denna kurs ingår i vår så kallade blockutbildning.
Attraktiva kurser är förlagda i direkt anslutning till varandra, vilket är både tids- och kostnadseffektivt.
De kurser som ingår är arbetsmiljö-, arbetsrätt - och avtalskurser.
Du väljer själv om du vill ta del av 1, 2 eller 3 dagars utbildning.

Vid val av fler kursdagar ges rabatterade priser enligt följande:

För en dag: 2 900 kr/deltagare
För två dagar: 5 000 kr/deltagare
För alla tre dagar: 7 000 kr/deltagare
Priserna är exklusive moms. Kursmaterial, lunch och kaffe ingår. Du ansvarar själv för bokning av hotell för de antal nätter du behöver.