Avtalskurs för massa- och pappersindustrin

Kursen innehåller en genomgång av avtalet. Utrymme ges för diskussion och grupparbeten.

 

Syfte

Kursen ger dig stöd i din roll som arbetsgivarföreträdare och ger dig nödvändiga kunskaper om det kollektivavtal om löner och anställningsvillkor som gäller i förhållandet mellan företaget och den anställde, samt hur detta kollektivavtal samspelar med den arbetsrättsliga lagstiftningen.

Mål

Kursen ökar din trygghet i dina kontakter med anställda och deras fackliga organisationer. Du kan tillämpa avtalets regler i företagets verksamhet och har kunskap om vilka områden som inte regleras i avtalet utan istället i lagstiftning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla inom företaget som i sitt dagliga arbete hanterar arbetsrättsliga frågor eller personalfrågor för arbetsgivarens räkning, t.ex. personalhandläggare, företagets representanter vid fackliga förhandlingar, chefer/arbetsledare med personalansvar, lönehandläggare m.fl.

Förkunskaper

Kursen är grundläggande. Inga särskilda förkunskaper behövs.

Kursens upplägg

Lärarledd undervisning varvad med frågor, diskussioner och grupparbeten.

Ur innehållet

  • Avlöningsbestämmelser (avtal med Pappers)
  • Betalning vid omplacering och omflyttning (avtal med Pappers)
  • Livsarbetstid (avtal med Pappers)
  • Anställningens ingående och upphörande
  • Arbetstidsregler
  • Särskilda ersättningar
  • Semester
  • Övriga bestämmelser av central betydelse

Omfattning

1 dag

Datum och tid

30 november 2021 kl. 09.00-17.00

Plats

Kapitel 8, Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Kostnad

2 900 exkl. moms
inklusive kursmaterial, lunch och kaffe

Föreläsare

Förhandlare och jurister från Industriarbetsgivarna.

Anmäl dig här

Kursen hålls även digitalt den 26 och 27 oktober. Mer information om det kurstillfället hittar du här.