Avtalskurs riksavtalet - byggnadsämnesindustrin

Kursen innehåller en genomgång av avtalet. Utrymme ges för diskussion och grupparbeten.

Syfte

Kursen ger dig stöd i din roll som arbetsgivarföreträdare och ger dig nödvändiga kunskaper om det kollektivavtal om löner och anställningsvillkor som gäller i förhållandet mellan företaget och den anställde, samt hur detta kollektivavtal samspelar med den arbetsrättsliga lagstiftningen.

Mål

Kursen ökar din trygghet i dina kontakter med anställda och deras fackliga organisationer. Du kan tillämpa avtalets regler i företagets verksamhet och har kunskap om vilka områden som inte regleras i avtalet utan istället i lagstiftning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla inom företaget som i sitt dagliga arbeta hanterar arbetsrättsliga frågor eller personalfrågor för arbetsgivarens räkning, t.ex. personalhandläggare, företagets representant vid fackliga förhandlingar, chefer/arbetsledare med personalansvar och lönehandläggare m.fl.

Förkunskaper

Kursen är grundläggande. Inga särskilda förkunskaper behövs.

Kursens upplägg

Lärarledd undervisning varvad med frågor, diskussioner och grupparbete.

Ur innehållet

  • Arbetstidsregler
  • Anställningens ingående och upphörande
  • Ersättningsregler
  • Skiftformstillägg, helglön
  • Regler för omplacering, omflyttning
  • Semester
  • Övriga bestämmelser av central betydelse

Omfattning

En dag

Kostnad

2 900 kronor exkl. moms
Inklusive kursmaterial, lunch och kaffe

 

Blockutbildning

Denna kurs ingår i vår så kallade blockutbildning.
De kurser som ingår är arbetsmiljö, arbetsrätt och avtal.
Du väljer själv om du vill ta del av 1, 2 eller 3 dagars utbildning.
Vid val av fler kurser ges rabatterade priser enligt följande:

För en dag: 2 900 kr/deltagare
För två dagar: 5 000 kr/deltagare
För alla tre tillfällen: 7 000 kr/deltagare