Avtal för stålindustrin - Röda avtalet för arbetare

Kursen vänder sig till dig som ska tillämpa stål- och metallavtalet (Röda avtalet). På kursen behandlas de mer centrala villkorsbestämmelserna. Med avtalet som utgångspunkt kommer även viss arbetsrättslig lagstiftning att beröras.

Syfte

Kursen ger dig stöd i din roll som arbetsgivarföreträdare och ger dig nödvändiga kunskaper om det kollektivavtal om löner och anställningsvillkor som gäller i förhållandet mellan företaget och den anställde, samt hur detta kollektivavtal samspelar med den arbetsrättsliga lagstiftningen.

Mål

Kursen ökar din trygghet i kontakter med anställda och deras fackliga organisationer. Du kan tillämpa avtalets regler i företagets verksamhet och har kunskap om vilka områden som inte regleras i avtalet utan istället i lagstiftning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla inom företaget som i sitt dagliga arbetet hanterar arbetsrättsliga frågor eller personalfrågor för arbetsgivarens räkning. t.ex. personalhandläggare, företagets representanter vid fackliga förhandlingar, chefer/arbetsledare med personalansvar, lönehandläggare m.fl.

Förkunskap

Kursen är grundläggande, inga särskilda förkunskaper behövs.

Kursens upplägg

Lärarledd undervisning varvad med frågor, diskussioner och grupparbeten.

Ur innehållet

  • Anställningens ingående
  • Arbetstidsregler och arbetstidsbank
  • Trygghet och flexibilitet (ToF)
  • OB-regler
  • Beredskapstjänst och arbete under beredskap
  • Ersättningsregler
  • Omplacering/omflyttning
  • Semester
  • Sjuklön
  • Övriga bestämmelser av central betydelse

Omfattning

1 dag

Kostnad

2 900 kr exkl. moms
inklusive kursmaterial, lunch och kaffe

Föreläsare

Förhandlare och jurister från Industriarbetsgivarna.

 

Blockutbildning

Denna kurs ingår i vår så kallade blockutbildning.
De kurser som ingår är arbetsmiljö-, arbetsrätt- och avtalskurser.
Du väljer själv om du vill ta del av 1, 2 eller 3 dagars utbildning.

Vid val av fler kursdagar ges rabatterade priser enligt följande:

För en dag: 2 900 kr/deltagare
För två dagar: 5 000 kr/deltagare
För alla tre dagar: 7 000 kr/deltagare
Priserna är exklusive moms. Kursmaterial, lunch och kaffe ingår. Du ansvarar själv för bokning av hotell för de antal nätter du behöver. Observera att logi inte ingår i priset.