Avtal för stålindustrin - Röda avtalet för arbetare

Kursen vänder sig till dig som ska tillämpa stål- och metallavtalet (Röda avtalet). På kursen behandlas de mer centrala villkorsbestämmelserna. Med avtalet som utgångspunkt kommer även viss arbetsrättslig lagstiftning att beröras.

Syfte

Kursen ger dig stöd i din roll som arbetsgivarföreträdare och ger dig nödvändiga kunskaper om det kollektivavtal om löner och anställningsvillkor som gäller i förhållandet mellan företaget och den anställde, samt hur detta kollektivavtal samspelar med den arbetsrättsliga lagstiftningen.

Mål

Kursen ökar din trygghet i kontakter med anställda och deras fackliga organisationer. Du kan tillämpa avtalets regler i företagets verksamhet och har kunskap om vilka områden som inte regleras i avtalet utan istället i lagstiftning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla inom företaget som i sitt dagliga arbetet hanterar arbetsrättsliga frågor eller personalfrågor för arbetsgivarens räkning. t.ex. personalhandläggare, företagets representanter vid fackliga förhandlingar, chefer/arbetsledare med personalansvar, lönehandläggare m.fl.

Förkunskap

Kursen är grundläggande, inga särskilda förkunskaper behövs.

Kursens upplägg

Lärarledd undervisning varvad med frågor, diskussioner och grupparbeten.

Ur innehållet

  • Anställningens ingående
  • Arbetstidsregler och arbetstidsbank
  • Trygghet och flexibilitet (ToF)
  • OB-regler
  • Beredskapstjänst och arbete under beredskap
  • Ersättningsregler
  • Omplacering/omflyttning
  • Semester
  • Sjuklön
  • Övriga bestämmelser av central betydelse

Omfattning

1 dag

Datum och tid

9 december 2021 kl. 09.00-17.00

Plats

Kapitel 8, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm

Kostnad

2 900 kr exkl. moms
inklusive kursmaterial, lunch och kaffe

Föreläsare

Förhandlare och jurister från Industriarbetsgivarna.

Anmäl dig här

Kursen hålls även digitalt den 14 och 15 september. Mer information om det kurstillfället hittar du här.